Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Du som har hand om husdjur ansvarar för att de behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att dina djur inte orsakar olägenheter för omkringboende.

Vilka regler gäller?

I Nacka behöver du inget särskilt godkännande för att hålla enstaka höns, getter och vissa andra djur som hobby. Du behöver inte heller tillstånd för att äga orm. Mer omfattande eller yrkesmässig djurhållning kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Om du skaffar djur så ansvarar du själv för att sköta dem så att djuren mår bra, säkerheten är god och grannar inte störs. Prata med dina grannar först, om du är osäker!

För hundar och katter finns särskilda bestämmelser om djurägarens ansvar i lagen om tillsyn över hund och katt. Det finns också regler i kommunens lokala ordningsstadga om bland annat hundförbud och var och när hundar måste vara kopplade.

Hundägare ska registrera och låta märka sina hundar.

Hundar i naturen- läs om kopplingstvång med mera
Hundrastgårdar i i olika delar av Nacka

Råd om hundar

I Nacka kommun råder koppeltvång. Det innebär att du som är hundägare alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats, utom på kommunens hundrastplatser. Du ska också hålla hunden kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti i områden där det finns vilt. Även under övriga året gäller att du ska hålla sådan uppsikt över hunden att den inte kan förfölja vilt.

Du får inte heller ta med hunden in på allmän lekplats eller allmän badplats.

Skyldigheter

Som hundägare ska du alltid plocka upp efter din hund längs gator och parkvägar.

Det är också viktigt att din hund inte stör med långvarigt skällande. Om din hund orsakar skada är du som ägare skyldig att ersätta detta.

Om en hundar skadar dig, ditt djur eller dina ägodelar kan du anmäla det till länsstyrelsen. Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla det till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen på telefon 114 14. Vid akuta fall - ring 112.

Enligt lag ska alla hundar som vistas permanent märkas och registreras. Du registrerar din hund hos Jordbruksverket. Förutom den nödvändiga märkningen är det bra om hunden har halsband med kontaktuppgifter till ägaren, så att man lätt kan få tag på ägaren om hunden skulle komma bort.
Information om märkning och länk till hundregistret (Jordbruksverkets webbplats)

Så sköter du din hund (Jordbruksverkets information)
Övergripande regler för hundar hittar du i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).

Råd om katter

Du som äger katt har ansvar för att den inte förorenar i lekparker och sandlådor där barn leker och att den inte stör dina grannar. Kattavföring kan sprida toxoplasmos, en parasit som kan orsaka magsjuka och fosterskador.

En lös katt ska alltid ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt så att man kan komma i kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Om du störs av katter där du bor, kontakta i första hand ägaren till katten. Om du bor i flerbostadshus och problemen fortsätter, kontakta din bostadsrättsförening eller fastighetsägare. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten kan ofta innehålla skyldigheter för djurägare.

Om du hittar en katt som verkar övergiven bör du kontakta länsstyrelsen.

Så sköter du din katt

Råd om fjäderfä

I Nacka krävs inget tillstånd från kommunen när du skaffar höns, ankor eller gäss. Däremot avråder vi dig som bor i ett tättbebyggt område från att skaffa tupp. Och prata alltid med grannarna innan du skaffar något djur, så att du vet om de skulle få problem på grund av din planerade djurhållning. Tänk också på att det kan vara olämpligt att hålla fjäderfä överhuvudtaget om det är nära till grannar. Det beror bland annat på att fåglar kan dra till sig flugor och råttor.

Höns, gäss och ankor ska hållas inhägnade. Du får inte låta dina fåglar gå in på grannarnas tomter.

Omfattande djurhållning

Mer omfattande eller yrkesmässig djurhållning behöver tillstånd från länsstyrelsen. Exempel är hund- och kattpensionat, ridskolor och zoo-butiker.

Boskapsbesättningar på över 100 djurenheter kan dessutom räknas som miljöfarlig verksamhet, som kräver anmälan till kommunen. Mer än 400 djurenheter kan kräva tillstånd, som söks hos länsstyrelsen. Vid bedömning av miljöfarlig verksamhet så utgår myndigheten ifrån antalet "djurenheter". En djurenhet är till exempel en häst eller ko, 40 lamm eller 100 värphöns.

KOMMUNENS ROLL

Om du störs av djurhållning, till exempel ljud, lukt eller föroreningar, så bör du informera ägaren om problemen. Om det inte hjälper så kan kommunen, med stöd av miljöbalken, kräva att djurägaren åtgärdar problemen. Kommunens krav gäller då enbart för att minska olägenheter för omgivningen. Om du vill göra en anmälan för att kommunen ska ta upp ett sådant klagomål använder du samma tjänst som för klagomål på inomhusmiljön.
Klicka här för att läsa mer om hur miljöenheten hanterar klagomål samt hur du gör en anmälan.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har hand om frågor som rör djur som vansköts (djurskydd). Det är också länsstyrelsen du ska kontakta om du stöter på exempelvis katter som som verkar vara övergivna.
Länsstyrelsens information om djurskydd

Sidan uppdaterades: