Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Råttor

Råttor är skadedjur och oftast inte ett välkommet inslag i vårt närområde. Här får du tips om vad du kan göra som fastighetsägare och information om andras ansvar.

Råttorna är allätare. De lockas av sopor som hamnat bredvid soptunnan, överbliven fågelmat eller fallfrukt som ligger kvar i trädgården.

Råttorna brukar bo under byggnader eller i stora gångsystem i marken. De kan ta sig in genom små hål i ditt hus, till exempel genom källarfönster eller dörrar som inte är täta. De kan också ta sig in via ventilöppningar och golvbrunnar.

Vad kan du som fastighetsägare göra?

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor.

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Åtgärder på huset

  • Se till att källarfönster och dörrar på huset är ordentligt täta.
  • Förse ventilöppningar med metallnät.
  • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan t.ex. klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.

Åtgärer på tomten

  • Håll det rent och snyggt i trädgården. Plocka undan eventuell fallfrukt. Lägg inte fågelmat direkt på marken, använd fågelbord eller liknande. Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskomposten. Använd slutna kompostkärl för frukt och grönsaker.
  • Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål, och gör det till exempel lättare för dem att ta sig in i huset.
  • Se till att soprummet är städat. Använd slutna sopkärl och förslut soppåsarna väl.

Råttor i ledningsnätet

Nacka vatten och avfall AB är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar med att begränsa beståndet av råttor där. Normalt är avloppsnätet ett slutet system. Arbetet består framförallt av att täta trasiga brunnar och ledningar samt att utföra råttbekämpning med hjälp av giftfria mekaniska fällor i nedstigningsbrunnar.

Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta via Nacka vatten och avfalls kundservice på tel 08-718 90 00.

Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

Läs mer om råttor i ledningsnätet

Råttor i kommunens fastigheter

I de fall kommunen är fastighetsägare har kommunen också ansvaret för eventuell sanering. Så kan det vara till exempel vid skolor, förskolor och idrottshallar, men även utomhus i kommunala parker.

Om du misstänker att det finns råttor i allmänna byggnader och områden kan du anmäla det till Kontaktcenter på telefon 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: