Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På grund av driftstörningar går det just nu inte att ringa Nacka kommun. Du kan nå kommunens medarbetare via deras direktnummer eller chatta med oss. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det orsakar, och hoppas att felet kan åtgärdas snarast möjligt. Jour och alternativa telefonnummer finner du under kontakt och öppettider.

Installera värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Följ anvisningarna här och ta hjälp av den kompletterande informationen för att göra rätt.
 1. Vad behöver anmälas?

  Om du tänker skaffa en värmepump som utvinner värme ur luften (luftvärmepump) behöver du inte göra någon anmälan.

  Beskrivningen som följer gäller för en mindre bergvärmepump, till exempel till en villa. Kontakta kommunens miljöenhet för information om övriga anmälningspliktiga värmepumpar, som sjövärme eller ytjordvärme!

  Om stora anläggningar

  För stora bergvärmeanläggningar (mängden färdigblandad vätska i kollektorkretsen över 3.000 liter) krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Anmälan om det ska göras till Södertörns brandförsvarsförbund.

  För större anläggningar (med köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer) finns också särskilda regler om kontroll och rapportering. Orsaken är att fluorerade ämnen som kan användas som köldmedia är kraftfulla växthusgaser. Det är därför mycket viktigt att undvika utsläpp.
  Läs om kontroll, rapportering och andra regler

  Ligger din fastighet på västra eller centrala Sicklaön?

  Kommunen måste rådfråga de ansvariga för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka när det gäller borrning på fastigheter i delar av västra och centrala Sicklaön. Sedan görs en individuell bedömning av om det är lämpligt eller ej att borra på fastigheten. På vissa fastigheter ska dessutom ett mätrör installeras i energibrunnen för att mäta grundvattennivån. På grund av detta kan handläggningstiden bli längre.

  Du anmäler att du vill installera bergvärme genom vår e-tjänst. Kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00, om du inte kan göra anmälan via e-tjänsten.

 2. Ta kontakt med installatör/borrare

  I anmälan ska du ange pump, borrhålsplacering och installatör. Ett bra första steg är att välja installatör. Installatörer brukar i sin tur ofta hjälpa till med att anlita borrfirma.

  Läs mer om förberedelser innan anmälan

  I din anmälan ska du ange vilken installatör du tänker anlita. Det är därför klokt att du börjar med att välja installatör. På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida finns en förteckning över installatörer. Du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer som inte är anslutna till branschorganisationen, men vi rekommenderar att du håller dig till medlemsföretag.

  Innan du ansöker behöver du ha valt system. Ta vara på de kunskaper installatörer och borrare har! De ska kunna ge dig de tekniska uppgifter som behöver finnas med i ansökan, och kan dessutom ge goda råd om var du bör placera borrhålet och hur djupt det ska vara. Om du behöver diskutera dimensionering, val av pump med mera, så kan du kontakta kommunens energirådgivare.

  För att din värmepumpsanläggning ska vara miljösäker så kräver kommunen att borraren är certifierad enligt SITAC:s certifieringssystem och att borrningen och installationen uppfyller de råd och riktlinjer som finns i Normbrunn-16.

 3. Kolla ledningar på tomtmark

  Du behöver känna till var på tomten det finns ledningar för vatten, avlopp med mera.

  Läs mer om ledningar på tomtmark

  Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen.

  Dina egna ledningar behöver du kontrollera själv, men du kan ha stöd av husritningar.

  Om det finns kommunala ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitut. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från Nacka vatten och avfall AB, som nås via kommunens växel.

  Du kan även kontrollera om det finns andras ledningar under din tomt, genom att använda Ledningskollens webbsida.

  Borrhål för bergvärme ska placeras minst 5 meter från allmänna va-ledningar och minst 10 meter från allmänna va-tunnlar och kulvertar.

 4. Placera ditt borrhål

  För att ge förväntad effekt ska din energibrunn (borrhål) inte komma så nära grannars energibrunnar att de riskerar att störa varandras värmeupptag. Det är dessutom nödvändigt att hålla säkerhetsavstånd till andra installationer i marken.

  Läs mer om regler för borrhålets placering

  I Nacka tillämpar vi följande avståndsregler för placeringen av borrhål:

  • minst 20 meter från befintliga energibrunnar,
  • minst 20 meter från grävda brunnar/vattentäkter,
  • minst 30 meter från borrade brunnar/vattentäkter,
  • minst 5 meter från allmänna va-ledningar,
  • minst 10 meter från allmänna va-tunnlar/kulvertar,
  • om möjligt minst 10 meter från grannars tomtgräns.

  Markera din energibrunn (borrhål) på ett kartutdrag över din fastighet. Om anläggningen ska ha flera hål ska alla markeras på kartan. Du kan hämta kartutdraget från Nacka kommuns webbkarta.

  Om borrhålet ska gradas behöver du markera dess horisontella utbredning på kartan. Så här räknar du ut utbredningen i marken: (grader sinus) x (djupet) = utbredningen i marken

  Läs mer om borrkarta

  En ritning i lämplig skala där borrhålets placering ritats in ska bifogas din anmälan. Du behöver en sådan ritning också när du ska visa grannar var du tänker borra.

  Du kan hämta ett kartutdrag för din fastighet utan kostnad via
  kommunens webbkarta. Skalan framgår av en skalstock. Se till att skalan syns tydligt på kartan när du sparar den.

  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet! Om du får träffar av olika slag - välj "Fastighet". Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.

  Markera sedan tydligt på kartan:

  • borrhålets plats,
  • avstånd till någon närbelägen byggnad,
  • avstånd till närmaste tomtgräns.

  Den horisontella utbredningen måste stämma med kartans skala.

 5. Klartecken från dina grannar

  Att ha en dialog med grannarna är alltid viktigt för att hitta bra lösningar. Du behöver bland annat ta reda på om de har borrat egna energibrunnar och i så fall var, eller om de har planer på att installera energibrunnar i framtiden.

  I vissa fall kan du också behöva ett skriftligt medgivande från dina grannar.

  När behövs grannyttrande?

  Ett grannyttrande behövs om:

  • borrhålet ska placeras närmare grannens tomtgräns än 10 meter,
  • avståndet till grannens energibrunn eller grävda brunn/vattentäkt blir mindre än 20 meter,
  • avståndet till grannens borrade brunn/vattentäkt blir mindre än 30 meter.

  Om borrhålet vinklas behöver du ha godkännande från berörda grannar om:

  • avståndet från mitten av ditt borrhål (i horisontell ledd) till grannens tomtgräns är mindre än 10 meter,
  • avståndet från mitten av ditt borrhål (i horisontelll ledd) till grannens energibrunn blir mindre än 20 meter,
  • det kortaste horisontella avståndet från ditt borrhål till grannens vattentäkt blir mindre än 20 respektive 30 meter.

  Ett godkännande från en granne behöver inte innebära att kommunen godkänner borrningen. Om en granne motsätter sig borrningen får kommunen avgöra om du eller grannen har rätt. Den av er som inte är nöjd med beslutet kan sedan överklaga till länsstyrelsen.

  Genom e-tjänsten kan du ge grannarna möjlighet att ge sitt yttrande digitalt. Deras e-postadresser måste då skrivas in i e-tjänsten. Med BankID kan grannarna ge sina synpunkter direkt i e-tjänsten. Om det finns grannar som inte kan signera digitalt kan du i stället ge dem en pappersblankett som du skannar in och bifogar via e-tjänsten.

  Använd länken här om du behöver pappersblanketten för grannyttrande:

  grannyttrande Hämta blankett!
 6. Vad händer när du skickat din anmälan?

  Handläggningen av anmälningar sker i turordning. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning. Det är ditt ansvar att alla villkoren följs.

  Miljöenheten skickar en kopia av beslutet till din borrare.

  Du kan överklaga beslutet. Även grannar som har hörts har rätt att överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

  Efter att beslutet fattats skickar kommunen ut en faktura. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen haft för sitt arbete med anmälan. Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka. Avgiften hittar du i kommunens miljötaxa.

 7. Gör din anmälan!

  Nu bör du ha alla uppgifter till anmälan! Öppna e-tjänsten och fyll i! Din installatör ska kunna hjälpa till med tekniska uppgifter. Om du inte kan göra anmälan färdig direkt kan du spara de uppgifter du lagt in inne i e-tjänsten.

  För att öppna och sedan signera din anmälan krävs det ett personligt BankID eller annan e-legitimation. Grannar som berörs har också möjlighet att signera digitalt via en länk som automatiskt skickas med e-post när du signerar din anmälan. För att det ska fungera behöver du känna till grannens eller grannarnas e-postadresser.

  BankID används för säker hantering av data av Skatteverket, Försäkringskassan och många andra myndigheter. Om du inte redan har en e-legitimation eller mobilt bankID skaffar du det via din bank eller Telia. Om du använder internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner en e-legitimation/mobilt bankID.
  Information om hur du skaffar mobilt BankID

  Anmälan Starta e-tjänsten!


  Kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00, eller hämta en blankett här, om du inte kan göra anmälan via e-tjänsten. Notera att handläggning kan ske snabbare vid anmälan via e-tjänsten.

Sidan uppdaterades: