Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skarpnäs tipspromenad vatten.jpg

Varför är små vattensamlingar så viktiga för djurlivet?

1 För att rovfåglar ska kunna fånga fisk

x För att många insekter lever en del av sitt liv i vatten. De är i sin tur mat åt fladdermöss, groddjur och fåglar

2 För att vi lätt ska kunna hämta vatten om det uppstår en brand

Fortsätt cirka 250 meter längs med Booleden.

Klicka här för nästa fråga

Sidan uppdaterades: