Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mensättra våtmark – en naturpark med ett viktigt uppdrag

I Mensättra har våtmarken återskapats och är nu öppen för allmänheten. Här erbjuder sälg och al, säv, vass och gräs livsmiljöer för många arter av fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken stärker den biologiska mångfalden i området, bidrar till att rena dagvatten och minskar övergödningen.

Mensättra våtmark är en av Nackas mest centrala våtmarker. Området har länge varit utdikat och artfattigt. Vattnet som rann genom området gick direkt vidare till Sågsjön. Genom att röja upp i växtligheten och skapa fördämningar som håller kvar vattnet har vi förändrat miljön så att fler djur och växter ska hitta hit.

Spana på fåglar, insekter och groddjur

På spänger och över broar är du välkommen in i våtmarken för att spana på fåglar och andra djur. Genom att spara ett massivt sälgbuskage som fond mot Värmdövägen har vi gett fåglar som blåmes och svarthätta gott om utrymme att bygga sina bon. Sälg och klibbal bidrar dessutom med pollen till insekter, samtidigt som de fångar kväve ur luften. Vid dikena växer kabbleka, säv, vass och olika gräsarter. Här surrar det av insekter som trollsländor, dykare och dagsländenymfer, som får paddor, grodor och salamandrar att trivas. I depåerna av död ved ryms ännu fler insekter.

Våtmark artikelbild.jpg

Vattnet hålls kvar genom ett slingrande dike

Ett tvåstegsdike ringlar genom våtmarken och saktar upp vattnet som rinner genom området. Vid kraftigare regn svämmar marken kring diket över. Våtmarkens vattennivåer varierar under året och skiftar mellan höga och låga flöden. Dessa förändringar skapar en positiv stress som gör att våtmarksväxter trivs extra bra. När det är mycket vatten är markens bärighet låg och besökare gör klokast i att hålla sig på de broar och spänger som har byggts för att göra våtmarken tillgänglig för besökare. Stanna gärna vid någon av broarna för att titta närmare på hur fördämningarna är konstruerade!

Rening av vattnet på köpet

Dagvattnet och de föroreningar det förde med sig fortsatte tidigare direkt ut i Sågsjön, men renas nu genom att genomströmningen fördröjs. Näringsämnen i vattnet hinner också fångas upp av växterna i våtmarken. På så sätt bidrar våtmarken till att minska risken för övergödning i Sågsjön.

Artikelbild 2 Mensättra.jpg

Hitta hit:

Mensättra våtmark ligger i Boo, strax öster om Boovägen och söder om Värmdövägen. Närmaste adress är Värmdövägen 735-739.

GPS-koordinater: 59°19'35.5"N 18°16'36.8"E

Bil- och cykelparkering finns på platsen. Busslinjerna 418, 421, 422, 445 och 495 går till Mensättra och därifrån är det cirka 100 m promenad.

Sidan uppdaterades: