Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ältasjön

Ältasjön ligger överst i ett sjösystem som via Ältaån och Nacka Ström leder till Järlasjön. En tredjedel av sjön ligger inom Stockholms kommun. Sjön är en mycket populär bad- och fiskesjö. Här finns två kommunala badplatser.

Bild ovan: Ältasjön från Ältabadet.

Bad och friluftsliv

Ältabadet är en kommunal badplats vid Älta Idrottsplats. Stensö barnbad är en barnvänlig kommunal badplats med långgrund sandstrand och gräsytor.
Badplatser i Älta

Närheten till Älta IP gör det lätt att motionera och idrotta i anslutning till Ältabadet. I närområdet finns bland annat skogsområdena kring Ulvsjön samt Nackareservatet, med ett stort nät av spår och stigar. Sörmlandsleden passerar mindre än 1 km från sjön.

Fiske

Gös har planterats in i sjön. Fiskerätten i Ältasjön förvaltas av Ältasjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen samarbetar i frågor om fiskevård med Ältens Fiskeklubb. För fiske gäller Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt.
Fiske och fiskerätt
Ältens Fiskeklubb

Tillgänglighet

Möjligheten att ta sig fram utmed stränderna begränsas av vägar och bebyggelse. Inför detaljplanering och utbyggnad av Stensö udde har en vik muddras upp för att förbättra tillgängligheten. I strandområdet mot Tyresövägen har tillgängligheten förbättrats genom de långa bryggor som ingår i en anläggning för rening av dagvatten.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Runt Ältasjöns stränder är växtligheten kraftig, med bland annat vass och kaveldun. Stora bestånd av säv finns ställvis samt mindre bestånd av grodpilört och fräkenväxter. Längs stränderna växer också busk- och sjökantsvegetation (al, sälg, asp, iris, kråkklöver med mera). Områden med ädellövsskog finns norr om sjön. I sjön finns näckrosor i stor mängd, särskilt i södra viken. De senaste åren har undervattensvegetation som axslinga och vattenpest brett ut sig kraftigt i sjön.

Ältasjön är en bra fågelsjö med både ett stort antal häckande och rastande arter under flyttningstid.

Den västra delen av sjön och dess omgivningar ingår i Flatens naturreservat. Naturområdena norr om sjön ingår i Nackareservatet. Båda reservaten förvaltas av Stockholms stad.
Om Nackareservatet

Miljötillstånd

Ältasjön har under hela 1900-talet varit näringsrik. Till en början hade det främst naturliga faktorer, senare har också föroreningar bidragit. Utsläppen till sjön har på senare år minskat kraftigt. Eftersom sjön har fått ta emot näringsrikt vatten under lång tid är dock mycket av näringen bunden i sedimenten. Detta betyder att det finns risk för intern gödning.

Ältasjön har höga syrehalter under den isfria perioden. Syrehalten kan bli låg under vintern, men syrebrist har inte registrerats. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Enligt en rapport från 2014 är dagvattnet idag den största källan till övergödnning av Ältasjön. Förbättringar av hur våtmarken i centrala Älta fungerar skulle kunna minska tillflödet av näring. Rapportens beskrivning av Ältasjön och åtgärdsförslag är ett led i arbetet med att uppnå god vattenstatus, i enlighet med EU:s vattendirektiv.
Rapport: Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön (PDF-dokument, 7,3 MB)
Miljöbarometern (Stockholm stad) om Ältasjön

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetsgrad/alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Vegetationsavverkningar utförs regelbundet. Föreningen Rädda Ältasjön har fått stöd av kommunen för att skaffa ett mindre klippaggregat, och klipper delar av sjön efter samråd med kommunen.

Sjöns utloppså har muddrats under 1980- och 1990-talen. Våren 2007 muddrades en vik norr om Stensö av Nacka kommun. Stockholm Vatten byggde våren 2008 en reningsanläggning för dagvatten samt bryggor i den södra Kasbyviken.

Sjöfakta
Yta 79 hektar
Medeldjup 3,0 meter
Maxdjup 4,5 meter
Nivå 23, 7 meter över havet
Volym 2 310 000 m³
Tillrinningsområde 4,77 km² - varav sjö 0,79 km², bebyggelse 1,99 km², öppen mark 0,37 km², skog 1,46 km², hårdgjord mark 0,16 km²
Sjönummer 61/62:7

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.