Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollare träsk

Tollare träsk i södra Boo är omgiven av skogsmarker och villabebyggelse. Den är en mycket uppskattad fågelsjö.

Sjöfakta

Yta 2,4 hektar
Nivå 25,4  meter över havet

Bad och friluftsliv

Tollare träsk är ingen badsjö.

Fiske

Fisket förvaltas av Boo Fiskevårdsområdesförening. Fiske är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, t.ex. metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.
Fiske och fiskerätt

Tillgänglighet

Stränderna är sanka och svårtillgängliga.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen är kraftig med vass och starr längs stränderna samt näckrosor och nate i sjön. Stränderna är igenväxta. Sjön är uppskattad för sina intressanta och sällsynta fågelarter och detta ger sjön ett högt skyddsvärde. Svarthakedopping, smådopping och rörhöna har häckat vid sjön de senaste åren.

Bild: Rödgula örontofsar och röda ögon är två tydliga kännetecken på svarthakedoppingen. Den häckar i småsjöar och dammar utan rovfisk. Klicka för att se bilden större!
Foto Ronny Fors.

Tollare träsk tillhör enligt länsstyrelsen de mest värdefulla områdena i hela länet. Sjön klassas av Nacka kommun som ekologiskt känslig. Strandskydd gäller i vattnet och på land utmed sjöns norra och västra stränder. Tollare träsk ligger inom Tollare naturreservat.
Tollare naturreservat

Miljön vid sjöns södra strand har förändrats genom planering och utbyggnad av småhus vid Tollare Träskväg (Tollare Strand).

Miljötillstånd

Fosfor- och kvävehalterna klassas som höga. Syrebrist kan förekomma i bottenvattnet.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Inga åtgärder bedrivs eller planeras.

Sidan uppdaterades: