Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Avfallet i Nacka fortsätter att minska

Både hushåll och äldreboenden minskar sitt avfall och skolor och förskolor minskar sitt matsvinn. Det visar den årliga uppföljningen av Nacka kommuns avfallsplan.

– Det är roligt att avfallsplanen får effekt inom så många olika områden, säger avfallsplanerare Catarina Östlund.

Nackabornas mat- och restavfall har minskat med 23 procent sedan 2015.

– Det beror bland annat på att matsvinnet minskar. Om denna utveckling fortsätter kommer vi nå målet att minska avfallet med 25 procent till 2025, säger Catarina Östlund.

Att mäta matsvinn leder till minskat avfall

Avfallsplanen innehåller även mål om att kommunens verksamheter ska minska sitt avfall. I ett pilotprojekt med två äldreboenden uppnåddes mycket goda resultat. Ändrade rutiner hos Danvikshem minskade avfallet och inköpskostnaderna för vissa engångsmaterial med 30 procent. Sjötäppans seniorcenter minskade matsvinnet med 20 procent. Att mäta matsvinnet var en ögonöppnare för kocken på Sjötäppan. Nu kommer även övriga kommunala äldreboenden börja mäta matsvinnet också.

Förskolor och skolor inom den kommunala produktionen har också mätt matsvinnet. Mätningen från våren 2024 visade en minskning med 15 procent av matsvinnet per ätande jämfört med första mätningen hösten 2022.

– Att väga matsvinnet görs framför allt för att synliggöra hur mycket mat som slängs, men också för att skapa en medvetenhet om var och varför svinnet uppstår. Kockarna på förskolorna och skolorna i Nacka är generellt duktiga på att ta vara på maten men det går att göra mer för att få ner svinnet ytterligare, berättar Helena Pettersson, koststrateg i Nacka kommun.

Underlättad återanvändning minskar avfallsmängderna

Ett annat prioriterat område i avfallsplanen är att underlätta för Nackaborna att återanvända och på olika sätt förlänga livslängden hos produkter för att minska avfallsmängderna. Här har Nacka vatten och avfall startat initiativet ”Slut Cirkeln” med bland annat en cirkulär hubb i Nacka Forum.

Under 2023 genomfördes 22 aktiviteter inom initiativet, bland annat utställning av cirkulär kontorsinredning, sportbyte med Järla IF, klädbytarträff med Forumbiblioteken, Re:designutställning med Designgymnasiet, Earth Hour med kommunen samt temadagar om hållbar textil och matsvinn. Totalt hade hubben 50 000 besökare under 2023.

– Cirkulära blir vi tillsammans, därför är det extra roligt att vi på en så här välbesökt och central plats, har fått testa flera olika initiativ, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare cirkulär utveckling.

Läs avfallsplanen 2021-2026.

Vid frågor kontaktas NVOA (Nacka vatten och avfall AB).

Sidan uppdaterades: