Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygga, bo & miljö

Nyheter om boende och miljö

Här samlas nyheterna som publiceras på startsidan för Boende & miljö. Via "Följ nyheterna" kan du få dem listade i ditt eget nyhetsflöde på nacka.se eller få dem som e-post.

Årets Cirkulativ - ett nytt pris inom cirkulär ekonomi

I Nacka tar vi betydande steg mot en hållbar utveckling. Genom ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun introduceras det prestigefyllda priset Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris, för första gången på Nacka Företagarträff 2024.

Ett viktigt steg för renare och tystare transporter när Nacka bygger stad

Nacka kommun med samarbetspartners, tar ett viktigt steg för att minska klimatutsläppen genom att inkludera en el-schaktbil i byggandet av Nacka stad. El-schaktbilen är helt ny i sitt slag och har en batterikapacitet som klarar av en hel arbetsdag på en enda laddning.

Skydda dig mot Legionella-bakterien

Se till att temperaturen i varmvattenberedaren inte är för låg. I lägre temperaturer kan den hälsofarliga Legionella-bakterien växa och spridas.

Nacka på andra plats i Agenda 2030-rankning

I den årliga Agenda 2030-rankningen som Dagens Samhälle publicerar hamnar Nacka på plats två bland landets alla kommuner. Bland annat jämförs kommunernas arbete med jämställdhet, klimat och miljö, hälsa och samhällsutveckling. FN:s globala hållbarhetsmål är utgångspunkten i mätningen.

Besök Mobil KLC Maxi vid Nacka Forum i helgen

I helgen 23-24 september kommer vi till Nacka Forum med Mobil KLC Maxi. Här kan du lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker, kläder och böcker gratis i vår fyndhörna. Välkommen!

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen den 9-10 september kommer den mobila kretsloppscentralen till dig. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Planerat nödutsläpp av avloppsvatten

Den 29 augusti påbörjar Nacka vatten och avfall ett underhållsarbete i Porsmossens pumpstation i Saltsjö-Boo. För att kunna genomföra arbetet behöver det göras ett kontrollerat nödutsläpp av avloppsvatten i Höggarnsfjärden utanför Kummelnäs. Under utsläppet och en period efter att arbetet avslutats bör man undvika bad i närheten av utsläppsplatsen.

Besök mobila kretsloppscentralen Maxi i helgen

I helgen 12–13 augusti kommer Mobil KLC Maxi till Orminge Centrum och Tollare kaj. Här kan du lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna. Välkommen!

Grumligt vatten i Glasbrukssjön efter utsläpp av stenmjöl

Nacka kommun och Nacka vatten och avfall har mottagit klagomål angående mjölkigt vatten i bäcken som mynnar ut strax söder om Glasbrukssjöns badplats. Efter vidare undersökning har det visat sig att utsläppet beror på stenmjöl, även känt som borrkax, som släppts ut från en bergvärmeborrning.

Ta en paus från badandet efter kraftiga regn

Det är bäst att undvika att bada direkt efter kraftiga regn. När det regnar mycket sköljs jord, skräp, föroreningar och djuravföring ut i våra sjöar och vattendrag via dagvattenledningar, diken och rinnande vatten längs marken.

Båtbottentvätt mot påväxt och utsläpp

Att ett båtskrov måste hållas rent från påväxt i form av alger, havstulpaner och andra organismer är välkänt för båtägare. Påväxten leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp från båtmotorer. För att inte tala om att påväxten gör att både motorbåtar och segelbåtar tappar fart. Det är både dyrt, tråkigt och dåligt för miljön.

Alla Nackas badplatser har godkänt badvatten

Nu har vi fått resultat för samtliga badplatser i Nacka, och alla prover visar på tjänligt vatten. Det är det bästa testresultatet man kan få.

Nackabornas avfall minskar

Nackabornas mat- och restavfall har minskat med 19 procent sedan 2015. Det visar en årlig uppföljning av Nacka kommuns avfallsplan. Det är en väldigt positiv utveckling säger avfallsplanerare Catarina Östlund på Nacka vatten och avfall. Vi har de senaste åren bland annat fokuserat på kommunikation och beteendeförändringar för mer hållbar konsumtion och minskade avfallsmängder.

Nacka kommun engagerad i Agenda 2030

Nacka kommun tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och har efter beslut i kommunfullmäktige införlivat de 17 globala målen från Agenda 2030 i sitt arbete. Agenda 2030 antogs av världens stats- och regeringschefer i september 2015 och består av ambitiösa mål och delmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Tobaksfria dagen inspirerar till ett liv utan rökning

Varje år den 31 maj uppmärksammas den tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, arrangerad av Världshälsoorganisationen WHO. Det är en dag som ger oss alla möjligheten att ta steget mot ett liv utan rökning. Vill du vara med?

Visar 15 av 185 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: