Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar fritidshem

Här hittar du frågor och svar om fritidshem. Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss.
216

Vad är det för skillnad på fritidshem och fritidsklubb?


Svar:

Fritidshem

Fritidshemmet vänder sig till elever i förskoleklass och årskurs 1–3, det vill säga till elever fram till och med juni det år eleven fyller 10 år.

Alla skolor med förskoleklass och årskurserna 1–3 erbjuder fritidshem till sina elever. Verksamheten regleras i läroplanen. Du betalar avgift enligt maxtaxans regler. Uppsägningstiden för fritidshem är 30 dagar och uppsägning görs via e-tjänsten Nacka24.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år fram till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Det är varje skola som bestämmer hur den öppna fritidsverksamheten utformas på just den skolan. Avgiften för fritidsklubb ingår inte i maxtaxan utan fastställs av varje skola. Vänd dig till skolan för att få reda på vad de har för rutiner för anmälan och uppsägning.

Fick du svar på din fråga?
140

Varför har jag fått en faktura för juli månad trots att vi hade semester?


Svar:

Enligt Nackas avgiftsregler betalar du avgift 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och du betalar avgift även under barnets ledighet. Enda undantag är om ett barn har en sammanhängande frånvaro på grund av sjukdom på mer än 30 dagar

Fick du svar på din fråga?
91

Jag har nyss fått barn och vill att det stora barnet har mer än 10 timmar per vecka på fritids. Hur ansöker jag om det?


Svar:

Om det äldre barnet är i behov av särskilt stöd eller om familjesituationen är sådan att extra stöd behövs kan du beviljas utökad vistelsetid.

Klicka här för att läsa mer om ansökan om utökad vistelsetid

Fick du svar på din fråga?
80

Hur länge har jag rätt att ha fritidshem för mitt barn?


Svar:

Ditt barn har rätt att gå på fritids till och med juni månad det år barnet fyller 10 år. Om du arbetar, studerar eller är arbetssökande i juli månad har ditt barn rätt att ha fritids även i juli månad. Du behöver då anmäla detta till skolan.

Det är alltså barnets ålder som styr hur länge barnet har rätt till fritids - inte vilken årskurs barnet går i.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år och fram till och
med vårterminen det år barnet fyller 13 år erbjuds fritidsklubb.

Fick du svar på din fråga?
72

Mitt barn skulle behöva fortsätta på fritids efter det att hen har fyllt 10 år. Hur ansöker jag om det?


Svar:

Ansökan om förlängd fritidshemsplacering kan göras för elever i behov av särskilt stöd och för eget behov.

Klicka här för att läsa mer om ansökan om förlängd fritidshemsplacering

Fick du svar på din fråga?
72

Vad kostar det att gå på fritids?


Svar:

Avgiften för fritidshem 6–9 år ingår i maxtaxan och baseras på din inkomst och på antalet barn i hushållet. För att du ska få en korrekt avgift är det viktigt att du registrerar din inkomst via Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.

Avgiften för fritidshem 10–13 år ("Fritidsklubb") bestäms av skolan eller fritidsgården som anordnar verksamheten. Avgiften för fritidsklubb ingår inte i maxtaxan.

Läs mer om avgifter

Fick du svar på din fråga?
67

Jag vill söka fritidshemsplats inom pedagogisk omsorg istället för på skolans fritidshem. Hur gör jag?


Svar:

Eftersom du vill ha fritidshemsplats hos en anordnare av pedagogisk omsorg ska du göra ansökan under "Förskola och pedagogisk omsorg" istället för under "Fritidshem".

Du gör på olika sätt beroende på om ditt barn redan har en pågående förskoleansökan eller inte.

Om barnet inte har någon pågående förskoleansökan

  • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
  • Klicka på fliken Förskola och pedagogisk omsorg, överst på sidan.
  • Välj anordnare genom att följa instruktionerna på sidan.

Gör så här för att ansöka om plats till "Simfritids":

Om barnet redan har en förskoleansökan i e-tjänsten:

  • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
  • Klicka på länken Mina Ärenden och välj förskoleansökan för det barn som ansökan gäller.
  • Klicka på Ändra ansökan längst ner på sidan för att lägga till ytterligare alternativ.
Fick du svar på din fråga?
67

Jag arbetar kväll och helg - kan jag få omsorg då?


Svar:

Ja, om du har ett arbete med obekväma arbetstider och ditt barn är i åldern 1-13 år kan du ansöka om omsorg under obekväm tid.

Läs mer om omsorg under obekväm tid på den här sidan

Fick du svar på din fråga?
66

Jag vill ha fritidshem i en annan kommun än Nacka. Hur gör jag?


Svar:

Om du vill ha plats i fritidshem utanför Nacka börjar du med att kontakta den aktuella kommunen eller skolan där du vill ha plats.

När du fått besked från kommunen eller skolan om att ditt barn har fått plats ber du skolans rektor att kontakta utbildningsenheten i Nacka kommun på e-post utbildningsenheten@nacka.se.

Skolan får då tillgång till e-tjänsten för kontrakt utanför Nacka. Förskolan skapar ett digitalt kontrakt i e-tjänsten som båda vårdnadshavarna signerar med Mobilt BankID. Utbildningsenheten registrerar sedan placeringen i Nackas verksamhetssystem.

Du betalar faktura till Nacka kommun enligt Nackas taxa och taxebestämmelser. Nacka kommun skickar ersättning till kommunen eller den fristående skolan enligt Nackas checkbelopp och riktlinjer.

Uppsägning av plats utanför Nacka

Uppsägning av plats görs inte i e-tjänsten Nacka24 utan i en separat e-tjänst för placeringar utanför Nacka.

När du vill avsluta en placering på ett fritidshem utanför Nacka ber du skolan kontakta Nacka kommun för att få tillgång till e-tjänsten ”Uppsägning av plats utanför Nacka”. Uppsägningen görs sedan digitalt i e-tjänsten av båda vårdnadshavarna.

Fick du svar på din fråga?
65

Vilka har rätt till fritidshem?


Svar:

Alla elever mellan 6 och 10 år som är folkbokförda i Nacka har rätt till fritidshem om båda föräldrarna arbetar eller studerar. Föräldrar som är föräldralediga eller aktivt arbetssökande har också rätt till fritidshem men med reducerad vistelsetid.

Rätten till plats på fritidshem gäller från och med augusti månad det året eleven fyller 6 år och till och med juli månad det år eleven fyller 10 år.

Elever i behov av särskilt stöd kan ansöka om dispens för att få gå på fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
Klicka här för att läsa mer om förlängd fritidshemsplacering

Fick du svar på din fråga?
64

Jag ska skriva kontrakt för fritidshem. Hur räknar jag ut antal timmar på fritids?


Svar:

Som vistelsetid ska du ange det antal timmar ditt barn vistas på fritidshemmet, före och efter skoldagen.

Exempel:

Ditt barn har skolschema 8.00-14.00 varje dag. Du lämnar ditt barn klockan 7:30 och hämtar 16:30 varje dag. Vistelsetiden blir då en halv timme före skolan och 2,5 timme efter skolan varje dag, sammanlagt 3 timmar/dag. Det blir en total vistelsetid på 15 timmar på fritidshemmet.

Fick du svar på din fråga?
63

Vilken vistelsetid gäller under lov?

Fråga:

Jag är föräldraledig och mitt barn går på fritids 10 timmar per vecka utöver skoldagen. Vilken vistelsetid har vi rätt till på loven?


Svar:

Under loven räknas skoltiden inte in i vistelsetiden utan barnet har endast rätt till 10 timmars vistelsetid per vecka. Samma sak gäller för barn vars vårdnadshavare är arbetssökande - det vill säga 10 timmars fritidshem/vecka på loven.

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att hämtas och lämnas på ordinarie tider även under loven.

Fick du svar på din fråga?
62

Hur gör jag uppsägning av fritids och vilka regler gäller?

Fråga:

Sägs mitt barns fritidsplats automatiskt upp när barnet börjar årskurs 4?


Svar:

Fritidshem

Nej, du ska själv göra en uppsägning. Uppsägningstiden i är 30 dagar och uppsägningen gör du via e-tjänsten Nacka24. Om du vill säga upp ditt barns plats ska du alltså göra det minst 30 dagar innan den dag ditt barn ska sluta. Du behöver inte säga upp vid ett månadsskifte.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften. Slutar barnet till exempel den 15 juni betalar du 15/30 av månadsavgiften.

Det är samma uppsägningstid oavsett om ditt barn ska byta anordnare eller om barnet ska sluta.

Om du ska byta anordnare är det viktigt att du säger upp den nuvarande platsen när du har accepterat den nya platsen. Annars kan inte den nya anordnaren slutföra placeringen i e-tjänsten Nacka24.

Fritidsklubb

Fritidsklubben ingår inte i checksystemet och kan därför inte sägas upp via e-tjänsten Nacka24. Kontakta den som driver klubben för att få information om hur du gör för att säga upp platsen.

Fick du svar på din fråga?
58

Mitt barns fritids säger att de stänger vissa veckor på sommaren eller runt jul och nyår och vill att vi ska vara lediga då. Måste jag det?


Svar:

Nej. Du har rätt att ha ditt barn på fritidshemmet när du arbetar och fritidshemmet ska ordna omsorg för ditt barn då. Det gäller både för fritidshem för barn 6-9 år och för den öppna fritidsverksamheten "Klubben" för elever 10-12 år.

Fritidshemmet kan begära in intyg från din arbetsgivare som styrker att du arbetar.

Fick du svar på din fråga?
33

Vad är fritidsklubb och hur ansöker jag dit?


Svar:

Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "Fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem eller kommunens övriga fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Den kan även ordnas i samarbete med föreningslivet.

Det är varje skola som avgör hur "klubbens" verksamhet är organiserad så kontakta din skola för mer information om den öppna fritidsverksamhetens verksamhet och avgift.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: