Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utökad vistelsetid och förlängd fritidshemsplacering

Nacka kommun har bestämmelser där det bland annat står vilka som har rätt till plats på fritidshem och vilken vistelsetid ett barn har rätt till på fritidshemmet.

Under vissa omständigheter kan utbildningsenheten bevilja undantag från dessa riktlinjer och lagar. Beslut kan ges för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansökan om förlängd fritidshemsplacering

Alla elever som är folkbokförda i Nacka har rätt till fritidshem till och med juni månad det år barnet fyller 10 år. Vårdnadshavare som på grund av arbete eller studier har behov av fritidshem även i juli månad kan få det efter anmälan till skolan.

Ansökan om förlängd fritidshemsplacering kan göras för elever i behov av särskilt stöd och för eget behov.

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Till denna grupp hör elever som får stöd i skolan för sin utveckling inom något eller några utvecklingsområden. Detta intygas av ansvarig pedagog i verksamheten.

EGET BEHOV

Begreppet Eget behov avser familjens situation. Det kan till exempel handla om att någon familjemedlem är eller blir sjuk. Detta ska intygas av någon utanför fritidshemmet, exempelvis av läkare.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

'

BIFOGA INTYG TILL ANSÖKAN

Beroende på vad ansökan avser ska du bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Klicka på denna länk för att ladda ner mall för pedagogintyg (Word-dokument, 40 kB)

Du behöver ha intyget sparat på den dator varifrån du gör ansökan.
Du kan scanna in dokumentet eller ta en bild med mobiltelefon.

Ansökan om utökad vistelsetid på fritidshem

Ansökan om utökad tid på fritidshem kan göras för elever i behov av särskilt stöd och för eget behov.

elever i behov av särskilt stöd

Till denna grupp hör elever som får stöd i skolan för sin utveckling inom något eller några utvecklingsområden. Detta intygas av ansvarig pedagog i verksamheten.

Eget behov

Begreppet Eget behov avser familjens situation. Det kan till exempel handla om att någon familjemedlem är eller blir sjuk. Detta ska intygas av någon utanför fritidshemmet, exempelvis av läkare.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

'

BIFOGA INTYG TILL ANSÖKAN

Beroende på vad ansökan avser ska du bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Klicka på denna länk för att ladda ner mall för pedagogintyg (Word-dokument, 40 kB)

Du behöver ha intyget sparat på den dator varifrån du gör ansökan.
Du kan scanna in dokumentet eller ta en bild med mobiltelefon.

Sidan uppdaterades: