Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gymnasieskola

Resor till och från skolan

Här hittar du information både vad som gäller för dagliga resor mellan bostad och skola och regler för taxiresor vid tillfälliga funktionsnedsättning i samband med olycksfall.

SL-kort för dagliga resor mellan bostad och skola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka och går i en fristående eller kommunal skola i Stockholms län har rätt att få ett SL-kort som gäller dagtid. Detta gäller oavsett avstånd mellan bostad och skola dock längst fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20.

De flesta skolor delar ut SL-korten i samband med skolstart. I de undantagsfall då skolan inte delar ut SL-kort ersätts eleven för utlägget. Kontakta utbildningsenheten, telefon 08-718 80 00 eller utbildningsenheten@nacka.se, för information och blankett för att få ersättning för eget utlägg för SL-kort.

Om du har frågor om SL-kort ska du kontakta rektor för din skola.

Skolskjuts med taxi

Gymnasielever som behöver skolskjuts i form av taxi ska ansöka om färdtjänst. Mer information om hur du ansöker om färdtjänst kan du få av kommunens färdtjänsthandläggare som du når via e-post fardtjansthandlaggare@nacka.se eller på telefon 08-718 80 00.

Elever som är mottagna i gymnasiesärskola kan ansöka om skolskjuts med taxi. Läs mer om regler och ansökan här

Taxiresor vid tillfällig funktionsnedsättning

TILL FÖLJD AV OLYCKSHÄNDELSE

Om en elev har fått en tillfällig funktionsnedsättning efter en olyckshändelse kan Nacka kommuns olycksfallsförsäkring användas för att bekosta taxiresor. Observera att det är viktigt att vårdnadshavaren kontaktar försäkringsbolaget innan taxiresorna beställs.
Mer information och kontaktuppgifter till försäkringsbolaget hittar du här.

ANNAN ORSAK ÄN OLYCKSHÄNDELSE

Om den tillfälliga funktionsnedsättningen beror på något annat än en olyckshändelse, till exempel en planerad operation, kan kommunens olycksfallsförsäkring inte användas för att bekosta taxiresor.

Istället får vårdnadshavarnas egen hemförsäkring användas för att bekosta utlägg för taxiresor. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket tillfälliga funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades: