Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kundval inom förskola och skola - så funkar det

Förskolor, skolor samt pedagogisk omsorg i Nacka omfattas av kundval. Kundvalet innebär att du kan välja mellan ett stort antal fristående och kommunala anordnare med olika profilering, både inom och utanför Nacka kommun.

Kunden står i centrum

Kundvalet föddes i Nacka kommun under mitten av åttiotalet och omfattar nu nästan all individuellt riktad service i Nacka, bland annat förskola och skola.

Syftet med kundvalet inom förskola och skola är att ge dig som förälder direkt inflytande över den service du har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden medan verksamheterna själva lägger upp sitt arbete. Hur tjänsterna utformas bestäms av förskolorna och skolorna i dialog med de föräldrar och elever som använder tjänsterna. Kunden, alltså de som brukar tjänsten, sätts i centrum.

Alla anordnare bedriver verksamhet på samma villkor

Den som har rätt till förskola eller skola i Nacka får en check av kommunen och väljer därefter anordnare av tjänsten. Systemet med checkar innebär att alla anordnare, kommunala såväl som fristående, bedriver verksamhet på lika villkor. Checkstorleken är fastställd utifrån vilken service du har rätt till, och oavsett om checken sen används hos en kommunal eller fristående anordnare, får du den service du är berättigad till. För att vara valbara inom kundvalssystemet måste fristående anordnare uppfylla de auktorisationskrav som kommunen har satt upp. Om det uppstår exempelvis brister i verksamheten kan kommunen återkalla auktorisationen.

Kundval sporrar till att förbättra kvaliteten

Självklart kan du byta anordnare om du inte är nöjd med den förskola eller skola som du valt. Checken följer med till den nya anordnaren. Alla anordnare, fristående som kommunala, konkurrerar därmed med varandra om kunderna. Kundvalet skapar stora incitament för kvalitetsförbättringar och olika profileringar. Mångfalden skapar möjligheter för dig som förälder att hitta en förskola eller skola som passar dig och ditt barn så bra som möjligt.

Sidan uppdaterades: