Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 12 april 2023

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 12 april 2023 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 12 april 2023
Anslaget sätts upp 19 april 2023
Anslaget tas ner den 3 maj 2023

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: