Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 66 från den 21 september 2023

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 66 från den 21 september 2023 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 21 september 2023
Anslaget sätts upp 28 september 2023
Anslaget tas ner den 12 oktober 2023

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: