Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, dels för de fyra kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka) 105 523 personer
Folkmängd 31 december 2018 103 656 personer
Befolkningstillväxt 2018 2 425 personer
Antal bostäder 2018 43 011
- varav lägenheter i flerbostadshus 25 149 (hyresrätter 23 procent)
- varav småhus 15 745
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 1 609
- övriga hus 508

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2018 2017 2016 2015
Sicklaön 38 967  37 179 36 483 36 240
Boo 32 854  32 437 31 844 31 040
Fisksätra-Saltsjöbaden 19 016  19 037 18 737 18 720
Älta 12 640  12 398 12 110 11 800

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde (Excel-dokument, 56 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en ung kommun. 2018 var medelåldern 38,9 år, jämfört med rikets 41,2 år. Medelåldern bland kvinnor i Nacka var 39,9 år och bland männen 37,9 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn i kommunen och en relativt låg andel äldre personer. Det beror på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till kommunen är familjer med små barn.

Folkmängd i Nacka 2006-2018 per ålder och kön. (Excel-dokument, 42 kB)

Folkmängd per ålder och kommundel 2018. (Excel-dokument, 25 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en av de kommuner i länet som växer snabbast. Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten legat kring 1 800 personer. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom bostadsbyggandet kommer att vara mycket högt. Fram till 2030 förväntas befolkningen växa i snitt med 2 500 personer per år.

Befolkningsprognos 2020-2040.xlsx

Utbildning och inkomst

Utbilningsnivå 2018

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 6 % 9 % 7 % 15 %
Gymnasial 30 % 34 % 32 % 30 %
Eftergymnasial 62 % 54 % 58 % 46 %
Uppgift saknas 2 % 3 % 3 % 9 %

Medelinkomst 2017

Årsmedelinkomst för personer över 20 år. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 354 800 kr 481 100 kr 416 100 kr
Länet 312 400 kr 408 800 kr 359 900 kr

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.