Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka)

110 399 personer

Befolkningstillväxt 2022 1252 personer
Antal bostäder 2022 46 607
- varav lägenheter i flerbostadshus 28 075 (varav 23 procent hyresrätter)
- varav småhus 16 172
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 1909
- varav övriga hus 451

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2022 2021 2020 2019 2018
Sicklaön 41 285 40 607 40 016 39 619 38 967
Boo 36 101 35 639 34 639 33 655 32 854
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 680 18 676 18 699 18 945 19 016
Älta 13 199 13 129 12 956 12 765 12 640

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde 2001-2022 (Excel-dokument, 33 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en relativt ung kommun. En fjärdedel av befolkningen är barn. 2022 var medelåldern 39,8 år jämfört med rikets 41,7 år. Medelåldern i region Stockholm var 39,9 år. Medelåldern för kvinnor i Nacka var 40,8 år medan medelåldern för män var 38,8 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn och en låg andel äldre personer i Nacka. Det beror främst på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till Nacka är barnfamiljer.

Åldersstruktur_Nacka_2022.JPG

Förstora bilden (Bild, 55 kB)

Folkmängd i Nacka 2006-2022 per ålder och kön (Excel-dokument, 45 kB)

Folkmängd per ålder och kommundel 2022 (Excel-dokument, 26 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en kraftigt vöxande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med 40 000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har snittet flr den årliga befolkningstillväxten legat på cirka 1 700 personer. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas mycket nya bostäder. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i smitt med cirka 2 400 personer per år.

Befolkningsprognos 2022.JPG

Förstora bilden (Bild, 64 kB)

Befolkningsprognos 2023-2040 (Excel-dokument, 233 kB)

Utbildning och inkomst

Utbildningsnivå 2022

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 4 % 7 % 6 % 9 %
Gymnasial 27 % 32% 30 % 32 %
Eftergymnasial 66 % 57% 62 % 55 %
Uppgift saknas 2 % 4 % 3 % 4 %

Medelinkomst 2021

Årsmedelinkomst för personer över 20 år. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 410 712 kr 556 972 kr 482 004 kr
Regionen 355 861 kr 463 743 kr 409 303 kr
Riket 304 618 kr 394 188 kr 349 321 kr

Sidan uppdaterades: