Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, dels för de fyra kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Snabba fakta om Nacka

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka) 100 664 personer
Folkmängd 31 december 2015 97 986 personer
Prognos folkmängd (mars 2017) 100 000 personer
Befolkningstillväxt 2015 1 769 personer
Antal bostäder 2015 cirka 40 400
- varav lägenheter i flerbostadshus cirka 23 600 (hyresrätter ca 27 procent)
- varav småhus cirka 15 500
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden cirka 1 300

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2014 2015
Sicklaön 35 550 36 240
Boo 30 540 31 040
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 520 18 720
varav Fisksätra 8 015 8 115
varav Saltsjöbaden 10 505 10 605
Älta 11 430 11 800

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde. (Excel-dokument, 53 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en ung kommun. 2015 var medelåldern 38,5 år, jämfört med rikets 40,3 år. Medelåldern bland kvinnorna i Nacka var 39,5 och bland männen 37,5 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn i kommunen och en relativt låg andel äldre personer. Det beror på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till kommunen är familjer med små barn.

Folkmängd i Nacka 2006-2015 per ålder och kön. (Excel-dokument, 28 kB)

Folkmängd per ålder, kön och kommundel 2015. (Excel-dokument, 17 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en av de kommuner i landet och i länet som växer snabbast. Under den senaste tioårsperioden har den årliga befolkningstillväxten legat kring 1 700 personer. Framöver förväntas en betydligt högre tillväxttakt eftersom bostadsbyggandet kommer att vara mycket högt.

Befolkningsprognos för Nacka kommun 2016-2020. (Excel-dokument, 12 kB)

Prognos för kommunens delområden 2016-2020. (Excel-dokument, 32 kB)

Utbildning och inkomst

Utbilningsnivå 2015

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 6% 9% 8% 11%
Gymnasial 32% 36% 34% 36%
Eftergymnasial 60% 52% 56% 50%
Uppgift saknas 2% 3% 2% 3%

Utbildningsnivå per kommundel (Excel-dokument, 10 kB)

Medelinkomst 2014

Årsmedelinkomst för personer 20-64 år. Tusentals kronor. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 345  474  409 
Länet 302 392 348

Medelinkomst per kommundel (Excel-dokument, 10 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.