Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka)

106 968 personer

Folkmängd 31 december 2019 105 189 personer
Befolkningstillväxt 2019 1 533 personer
Antal bostäder 2019 44 369
- varav lägenheter i flerbostadshus 26 070 (varav 23 procent hyresrätter)
- varav småhus 15 846
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 2 039
- övriga hus 414

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2019 2018 2017 2016
Sicklaön 39 619 38 967  37 179 36 483
Boo 33 655 32 854  32 437 31 844
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 945 19 016  19 037 18 737
Älta 12 765 12 640  12 398 12 110

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde (Excel-dokument, 58 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en relativt ung kommun. 2019 var medelåldern 39,1 år jämfört med rikets 41,3 år. Medelåldern i Stockholms län var 39,4 år. Medelåldern för kvinnor i Nacka var 40,1 år medan medelåldern för män var 38,1 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn och en låg andel äldre personer i Nacka. Det beror främst på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till Nacka är familjer med barn.

aldersstruktur_nacka_diagram_2019.png

Folkmängd Nacka 2006-2019 per ålder och kön (Excel-dokument, 37 kB)

Folkmängd per ålder och kommundel 2019 (Excel-dokument, 25 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en kraftigt växande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med nästan 50 000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten legat på nästan 1 800 personer. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas många nya bostäder. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med nästan 2 500 personer per år.

Befolkningsprognos 2020-2040.xlsx (Excel-dokument, 42 kB)

Diagram med åldersstruktur för 2019 och prognoser framåt.

Utbildning och inkomst

Utbildningsnivå 2019

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 5 % 8 % 7 % 10 %
Gymnasial 30 % 34 % 32 % 34 %
Eftergymnasial 63 % 54 % 58 % 52 %
Uppgift saknas 2 % 4 % 3 % 4 %

Medelinkomst 2018

Årsmedelinkomst för personer över 20 år. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 364 700 kr 495 400 kr 428 200 kr
Riket 276 800 kr 360 000 kr 318 200 kr

Sidan uppdaterades: