Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka)

109 861 personer

Folkmängd 31 december 2021 108 234 personer
Befolkningstillväxt 2021 1 729 personer
Antal bostäder 2021 45 585
- varav lägenheter i flerbostadshus 27 214 (varav 28 procent hyresrätter)
- varav småhus 16 054
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 1 867
- varav övriga hus 450

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2021 2020 2019 2018 2017
Sicklaön 40 607 40 016 39 619 38 967  37 179
Boo 35 639 34 639 33 655 32 854  32 437
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 676 18 699 18 945 19 016  19 037
Älta 13 129 12 956 12 765 12 640  12 398

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde 2001-2021  (Excel-dokument, 62 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en relativt ung kommun. En fjärdedel av befolkningen är barn. 2021 var medelåldern 39 år jämfört med rikets 41 år. Medelåldern i Stockholms län var 39,2 år. Medelåldern för kvinnor i Nacka var 40 år medan medelåldern för män var 39 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn och en låg andel äldre personer i Nacka. Det beror främst på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till Nacka är barnfamiljer.

diagram_aldersstruktur_2021_1000x350px.gifFörstora bilden (Bild, 146 kB)

Folkmängd i Nacka 2006-2021 per ålder och kön (Excel-dokument, 41 kB)

Folkmängd per ålder och kommundel 2021  (Excel-dokument, 26 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en kraftigt växande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med 50 000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten legat på cirka 1 700 personer. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas mycket nya bostäder. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med cirka 2 900 personer per år.

diagram_befolkn_per_alder_utfall_2021_1000x350px.gifFörstora bilden (Bild, 78 kB)

Befolkningsprognos 2022-2040 (Excel-dokument, 40,8 kB)

Utbildning och inkomst

Utbildningsnivå 2020

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 5 % 8 % 6 % 9 %
Gymnasial 29 % 34 % 32 % 34 %
Eftergymnasial 64 % 55 % 59 % 53 %
Uppgift saknas 2 % 3 % 3 % 3 %

Medelinkomst 2020

Årsmedelinkomst för personer över 20 år. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 389 357 kr 525 260 kr 455 623 kr
Länet 340 340 kr 441 932 kr 390 653 kr
Riket 292 148 kr 377 550 kr 334 756 kr

Sidan uppdaterades: