Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppföljning och resultat

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år. I uppföljningarna görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi.

Årsredovisningen 2020

Årsredovisning 2020

2:24

Här kan du ladda ner årsredovisningen för 2020  (PDF-dokument, 10,6 MB)

Obs! Nuvarande pdf av årsredovisningen 2020 är inte tillgänglighetsanpassad. En uppdaterad och tillgänglig version av årsredovisningen kommer att publiceras senare i år.

Uppföljning 2020

Tertialbokslut 1 - 2020 (PDF-dokument, 797 kB)

Sidan uppdaterades: