Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Bästa resultat någonsin för Nacka kommun

Trots ett år präglat av pandemin blev 2020 Nacka kommuns bästa år någonsin. Det gäller såväl Nackabornas nöjdhet med kommunen som det ekonomiska resultatet.

Rekordresultat för Nackas ekonomi

Nacka kommuns ekonomiska resultat för 2017 blev 695 miljoner kronor, vilket är bättre än budget och det största överskottet någonsin. Försäljning av mark och överskott i de flesta nämnderna ligger bakom de positiva siffrorna.

Nacka sätter kurs mot 2020

Jobb, trygghet, framkomlighet, stadsbyggande och välfärd. Det är viktiga frågor för framtidens Nacka. Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget för 2018-2020.

Positivt resultat

Under 2017 väntas Nacka kommun överträffa budgeterat resultat. Efter fyra månader redovisar kommunen som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Tertialbokslut 1

Läget ser bra ut för kommunens ekonomi, visar tertialbokslut 1 för 2016. Prognosen för 2016 är att kommunens ekonomi kommer att vara i fortsatt balans.

Sidan uppdaterades: