Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningen är ett verktyg för kommunerna att ta pulsen på hur invånarna bedömer kvaliteten på dess olika verksamheter. Resultatet ligger till grund för hur kommunen kan utveckla och förbättra sin service. Och därmed ge invånarna bästa nytta för skattepengarna.

SCB:s medborgarundersökning

Medborgarundersökningen 2016

Nacka ligger på en stabil hög nivå i SCB:s medborgarundersökning för år 2016. Kommunens grundservice med skola, äldreomsorg och vägar får högt betyg. Nästan sju av tio kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka.

Resultatet från undersökningen hösten 2016 skiljer sig inte nämnvärt åt från tidigare mätningar. Nackaborna är fortsatt nöjda med den service kommunen erbjuder. Inom 17 av totalt 29 frågeområden är Nacka i fjärdedelen kommuner med de högsta värdena.

De områden där betyget är lägre än kommungenomsnittet berör räddningstjänst, vatten och avlopp. Även möjligheterna till inflytande över, påverkan på och förtroende för kommunala beslut och verksamheter har jämförelsevis lågt betyg. Även här ligger Nacka bättre till än de flesta andra deltagande kommuner.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får ett fortsatt mycket gott omdöme. Invånarnas bedömning får stöd genom bland annat Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 våren 2016. Där hamnar Nackas elever på en tredje plats i landet. Invånarnas betyg på grundskolan har förbättrats från en redan hög nivå.

På SCB:s webbplats finns mer information om undersökningen och samtliga kommuners resultat.

Medborgarundersökningen 2016 behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2017. Läs Nacka kommuns egen sammanfattning av medborgarundersökningen här.

Sidan uppdaterades: