Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arvode och ersättning

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och kostnad för barntillsyn. Förtroendevalda som är ordförande eller vice ordförande i en nämnd (presidieuppdrag) har även rätt till årsarvode.

Sammanträdesarvode

Grundarvode 583 kronor

Grundarvode för miljö- och stadsbyggnadsnämnden och socialutskottets sammanträden 1 290 kronor

Per påbörjad halvtimme 78 kronor

Förlorad arbetsförtjänst, halvdag 728 kronor

Förlorad arbetsförtjänst, heldag 1 457 kronor

Ersättning barntillsyn, maxbelopp/timme 328 kronor

Årsarvoden

Årsarvoden för deltidsengagerad, gruppledare, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommittéer och råd samt sammanträdesarvoden fastställs i Mål och Budget.
Läs mer om årsarvoden i Mål och budget 2021-2023, bilaga 6 (PDF-dokument, 5,3 MB)

Ersättning för barntillsyn

Du har som förtroendevald rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn när du deltar i sammanträden eller motsvarande.
Blankett för att begära ersättning för kostnader för barntillsyn (PDF-dokument, 90 kB)

Pensioner och avgångsersättning

Bestämmelser om pensioner och avgångsersättning

Sidan uppdaterades: