Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Politiskt styrd organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar nackaborna och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.
Läs mer om Nacka kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisationen här

Nacka kommuns styrmodell

Varje kommun bestämmer själv vilken styrmodell den ska tillämpa för att uppnå en effektiv kommunal verksamhet. Nackas styrmodell brukar illustreras i "handen", det vill säga: vision och värdering, ambition, fyra övergripande mål och styrprinciper.
Nacka kommuns styrmodell, de fem delarna i "handen" här

Regelverk och styrande dokument

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen och andra egna styrande dokument kompletterar.
Läs mer om kommunallagen
Läs mer om Nacka kommuns regelverk

Sidan uppdaterades: