Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hot och våld mot förtroendevalda

Här har vi samlat råd och tips kring hur du ska agera om du råkar ut för kränkningar, trakasserier, hot och våld eller annan otillåten påverkan.

Vi vill att ditt uppdrag som förtroendevald i Nacka kommun ska präglas av rättssäkerhet och demokrati. Därför vill vi att du:

 • Ska känna dig trygg i ditt förtroendeuppdrag.
 • Inte otillåtet påverkas i dina beslut.

Vid akut hot -eller våldssituation

 • Provocera inte, uppträd lugnt och tillmötesgående, försvara inte värdeföremål med risk för liv eller skada.
 • Uppmärksamma någon annan på situationen.
 • Undvik alla former av fysisk kontakt.

Om ett hot övergår till handling ska du

 • Ta skydd.
 • Ropa på hjälp.
 • Försöka att ta dig från platsen.
 • Ring 112. Uppge vem du är, var du är, vad som har hänt, even­tuella skador och omfattningen av dessa, samt telefonnummer som det går att nå dig på.
 • Informera kommunens säkerhetssamordnare om händelsen.

Vid icke akuta situationer

Hot via brev, e-post, telefon, SMS och annan media kan upplevas som obehagligt även när de inte är av akut karaktär. Vid sådana situationer ska du följa nedanstående råd:

 • Brev som innehåller hot ska läggas i en plastficka. Spara alla hot eller trakasserier som du får via dator eller mobil i digital form. De kan användas som bevismaterial.
 • Notera namn och telefonnummer till personer som hört eller sett vad som hänt.
 • Kontakta snarast, även utanför kontorstid, kommunens säkerhetssamordnare.
 • Grundregeln är att brott ska polisanmälas. För polisanmälan ring 114 14. Det är viktigt att ange om det rör sig om ett hatbrott, eftersom det kan leda till hårdare straff.
 • Informera kommunens säkerhetssamordnare om tillbud som du råkat ut för.

Vem vänder du dig till?

Polisen

 • Ingriper vid akuta situationer.
 • Upprättar en polisanmälan.
 • I syfte att underlätta för förtroendevalda att upprätta polisanmälan för händelser som sker i den förtroendevaldas tjänsteutövning finns ett särskilt nummer som kan användas. Du hamnar då i kö till rätt verksamhet i Polismyndigheten som ska hantera ditt ärende.
  Kontaktnummer: 0771-41 41 00
  Kod: 334#

Kommunens säkerhetsfunktion

 • Biträder arbetsgivaren/förtroendevalda vid upprättande av hotbildsanalyser.
 • Sammanställer inkomna hot
 • Kontaktpersoner rörande säkerhetsfrågor i Nacka kommun är:
  Jan Landström, e-post: jan.landstrom@nacka.se

Stöd och rådgivning

För anställda och förtroendevalda vid Nacka kommun finns möjlighet till personalstöd via Falck Healthcare. Du kan dygnet runt, årets alla dagar komma i kontakt med Falck för att fråga eller prata om sådant som stör, stressar eller oroar dig i vardagen. Falcks personalstöd har telefonnummer: 0200-21 63 00.

Säkerhetspolisen/polismyndigheten har tagit fram en handbok för politiskt aktiva. I handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat.

Sidan uppdaterades: