Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skyddsrum och larmsystem

Här får du veta mer om skyddsrum, VMA - Viktigt meddelande till allmänheten, utomhusvarning, beredskapslarm och flyglarm.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Om man inte hittar ett skyddsrum i sin närhet är rådet att hitta ett annat skyddande utrymme till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Vilka ansvarar för skyddsrummet?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering. MSB kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum bevaras. MSB har även föreskriftsrätt om utrymning tillsammans med Försvarsmakten och polisen.

Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

I fredstid får skyddsrum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. Det ska gå att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

Du kan läsa mer och hitta ditt närmaste skyddsrum på msb.se.

Du kan hitta frågor och svar om skyddsrum på msb.se.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Ett viktigt meddelande till allmänheten ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och andra allvarliga händelser. VMA sänds i Sveriges radios kanaler, Sveriges televisions kanaler och på SVT text.

Utomhusvarning

Utomhusvarning: signal i sju sekunder i taget med 14 sekunders mellanrum.

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radio P4 eller andra informationskanaler.

Faran över: oavbruten signal i 30 sekunder.

Utomhusvarningen, som även kallas för Hesa Fredrik, används inte så ofta. Systemet testas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Varningsmeddelandet testas både i utomhuslarmet och i radio.

Beredskapslarm, flyglarm och skyddsrum

Beredskapslarm: signal i 30 sekunder, uppehåll i 15 sekunder.

  • Gå inomhus
  • Lyssna på Sveriges Radio P4
  • Förbered dig på att lämna bostaden.

Faran över: oavbruten signal i 30 sekunder.

Flyglarm: signal med korta stötar under en minut.

  • Uppsök genast ett skyddsrum, en källare eller annat skyddande utrymme i din närhet.

Faran över: oavbruten signal i 30 sekunder.

Sidan uppdaterades: