Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Trygg och säker

Arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld

Kommunfullmäktige antog i juni 2016 en strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld. Dokumentet beskriver hur Nacka ska arbeta för tidig upptäckt och förebyggande av extremistiska miljöer och bygger på fyra inriktningar:

  • förebyggande insatser
  • ökad kunskap och kompetens
  • samordning och samverkan
  • uppföljning och utvärdering

Nacka kommuns arbete mot våldsbejakande extremism och extremt våld följer den Nationella samordnarens direktiv. I vårt arbete stödjer vi samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer inte accepterar en demokratisk samhällsordning och förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Vad är radikalisering?

Radikalisering definieras som den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. De individer som anslutit sig till våldsbejakande extrema miljöer har nästan alltid genomgått en radikaliseringsprocess där det går att identifiera betydande likheter i processen oavsett till vilken ideologi som personen har radikaliserats.

Varför är det viktigt att arbeta mot våldsbejakande extremism och extremt våld?

Våldsbejakande extrema miljöer utgör ett hot mot vårt samhälles grundläggande struktur och värdegrund, styrelseskick och de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistiska grupper utgör därför också ett allvarligt hot mot alla medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.

Känner du oro för att någon i din närhet radikaliseras?

Om du är orolig för att ungdomar i din närhet är i riskzon att radikaliseras till extrema miljöer så finns det olika kontaktvägar. Dessa gäller även om du har konkreta tips om till exempel rekryteringsverksamhet eller liknande.

Nationell orostelefon (drivs av Rädda Barnen på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism): 020-100 200
Polisen: 114 14, vid pågående brott ska du alltid ringa 112
Socialtjänstens mottagningsgrupp: 08-718 80 00

Mer information om Rädda Barnens orostelefon och stöd finner du här.

Läs mer

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism www.samordnarenmotextremism.se

Sidan uppdaterades: