Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Trygg och säker

Viktiga telefonnummer och länkar

112 – Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 – Informationsnummer vid större olyckor och kriser

114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 – Sjukvårdsrådgivning

Krisinformation.se

En hemsida som förmedlar samlad information från myndigheter och andra ansvariga om krishantering, både före, under och efter en händelse.
www.krisinformation.se

Dinsäkerhet.se

Hemsidan ger information riktad till privatpersoner om risker och säkerhet i samhället. Här finns även tips på hur du kan förebygga och agera vid olyckor eller kris.
www.dinsakerhet.se

MSB.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppdraget att öka samhällets beredskapsförmåga. På deras hemsida kan du läsa mer om deras arbete.
www.msb.se

SMHI.se

Väderinformation.
www.smhi.se

Civil.se

Civilförsvarsförbundets hemsida med information om hur dem bidrar till samhällets krisberedskap och även tips på hur du själv kan engagera dig.
www.civil.se/om-oss

SBFF.se

Södertörns brandförsvarsförbund är den räddningstjänst som finns i Nacka. På deras hemsida kan du läsa mer om förbundet och hur man arbetar i Nacka.
www.sbff.se

Sidan uppdaterades: