Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Trygg och säker

Brottsförebyggande arbete i Nacka

Brå i Nacka

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommun, polis och civilsamhälle. Det brottsförebyggande rådet (Brå) arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att öka den lokala tryggheten. Rådet är ett samrådsorgan mellan kommunen och andra delar av samhället och fungerar som forum för ömsesidig information och överläggningar.

Fokusområden

För åren 2017 – 2019 har Brå fastställt ett antal fokusområden för kommunens brottsförebyggande arbete. Det finns en tydlig röd tråd som går mellan Brås fokusområden, polisens medborgarlöften och den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och lokalpolisområdet.

Fokusområdena är:

 • Ungdomar och narkotika, gott förebyggande arbete mot missbruk av narkotika bland ungdomar
 • Inbrott i bostad, god samverkan med lokala arbetsgrupper, boenden och polis för att förebygga inbrott i bostad.
 • Trygghet i livsmiljön, livsmiljön upplevs som trygg och säker i hela Nacka.
 • Brottsoffer, brottsutsatta får adekvat stöd, skydd och hjälp.
 • Ungdomar i riskzon (våldsbejakande extremism), hög kunskap och förmåga samt god samverkan för att motverka att ungdomar radikaliseras eller hamnar i grov kriminalitet.
 • Trafik, hög trafiksäkerhet på kommunens gator och vägar.

I denna presentation kan du läsa mer detaljerat om hur kommunen arbetar med de olika fokusområdena. Presentation (PowerPoint-presentation, 1,6 MB)

Lokala arbetsgrupper

Förutom kommunens brottsförebyggande råd finns det arbetsgrupper i alla kommundelar som också arbetar för att öka den lokala tryggheten. I arbetsgrupperna möts bland andra representanter från skola, fritidsgårdar, fastighetsägare och föreningsliv tillsammans med polis och räddningstjänst. Målet är att arbeta tillsammans utifrån lokala förutsättningar med att öka tryggheten i hela Nacka.

Idag finns arbetsgrupperna:

 • Arbetsgruppen trygg och säker Fisksätra/Saltsjöbaden,
 • Arbetsgruppen trygg och säker Boo
 • Arbetsgruppen trygg och säker Sicklaön,
 • Arbetsgruppen trygg och säker Älta.

Sidan uppdaterades: