Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Trygg och säker

Brottsförebyggande arbete i Nacka

Kommunstyrelsens trygghetsutskott - KSTU

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle. Kommunstyrelsens trygghetsutskott, KSTU, arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att öka den lokala tryggheten och har i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i kommunen för att få mer effekt och slagkraft i arbetet med att öka tryggheten i vardagen för alla Nackabor.

Fokusområden

För åren 2022 – 2024 har KSTU fastställt ett antal fokusområden för kommunens brottsförebyggande arbete. Det finns en tydlig röd tråd som går mellan KSTU:s fokusområden, polisens medborgarlöften och den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och lokalpolisområdet.

Fokusområdena är:

 • Områden med kriminell påverkan
 • Unga i risk för kriminalitet
 • Särskilt utsatta brottsoffer
 • Platssamverkan
 • Förebyggande insatser mot livskvalitébrott (mängdbrott)
 • Förebyggande insatser mot välfärdsbrott

Lokala arbetsgrupper

Förutom kommunens trygghetsutskott finns det arbetsgrupper i alla kommundelar som också arbetar för att öka den lokala tryggheten. I arbetsgrupperna möts bland andra representanter från skola, fritidsgårdar, fastighetsägare och föreningsliv och näringsliv tillsammans med polis och räddningstjänst. Målet är att arbeta tillsammans utifrån lokala förutsättningar och lägesbilder med att öka tryggheten i hela Nacka.

Idag finns arbetsgrupperna:

 • Arbetsgruppen trygg och säker Fisksätra/Saltsjöbaden,
 • Arbetsgruppen trygg och säker Boo
 • Arbetsgruppen trygg och säker Sicklaön,
 • Arbetsgruppen trygg och säker Älta.

Sidan uppdaterades: