Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här styrs kommunen

Vår vision, grundläggande värdering, ambition och våra övergripande mål ligger till grund för hur Nacka kommun styrs. Här får du veta mer om de viktigaste styrprinciperna.

För att visionen, grundläggande värderingen, ambitionen och de övergripande målen ska kunna bli verklighet finns några viktiga principer (tummen i bilden). Lite förenklat kan man sammanfatta principerna så här:

  • Själva produktionen av till exempel skola och omsorg kan vara privat eller kommunal. Politikerna ska inte detaljstyra hur servicen och tjänsterna utförs utan de ska fokusera på att sätta mål, besluta om finansiering och följa upp.
  • Vem som ska utföra tjänster och service till Nackaborna bestäms genom kundval eller genom upphandling. Med kundval menas att Nackaborna får välja förskola, skola, hemtjänst och äldreboende.
  • Kommunala och fristående aktörer, som driver kommunalt finansierad verksamhet, ska behandlas lika så att de kan konkurrera på samma villkor.
  • Ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som det är möjligt, det vill säga hos de anställda som jobbar nära Nackaborna.

Nackaborna väljer

En av de viktigaste hörnstenarna i Nacka kommun är just kundvalet som bygger på att Nackaborna själva ska få välja till exempel förskola och skola. Så här funkar kundvalet:

Vill du lära dig mer?

Här finns mer information kom kundval och kvalitet.

Här finns mer information om Nackas styrmodell.

Här finns bland annat policydokument och riktlinjer.

Sidan uppdaterades: