Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pensionsavgång

Den vanligaste pensionsåldern är 66 år. Läs om dina rättigheter och skyldigheter i samband med pension och ta del av rutinen för pensionsavgång.

Pensionsålder

Den vanligaste pensionsåldern är 66 år men du har rätt att ta ut allmän pension från 63 års ålder.

Så här ser rutinen för handläggningen ut:

1. KPA pension skickar ett formulär med förfrågan om pensionsavgång till medarbetaren i god tid före 63-årsdagen.

2. Medarbetaren fyller i formuläret med önskad pensionsavgång och retunerar till KPA pension.

3. Vid pensionsavgång ska medarbetare fylla i kommunens e-tjänst för uppsägning som sen skicka till chef och sen till personalenheten.

Anställning efter uppnådd pensionsålder

Om både medarbetaren och arbetsgivaren vill att anställningen ska fortsätta efter att medarbetaren har fyllt 69 år behöver inga åtgärder vidtas. Medarbetarens tillsvidareanställning fortlöper som tidigare. När hen sedan vill gå i pension används e-tjänsten "Uppsägning" och avgångsorsak anges som pension.

Om arbetsgivaren ensidigt vill att medarbetaren avslutar sin anställning när hen har fyllt 69 år så sägs medarbetaren upp enligt LAS § 30, dvs. pension likställs som uppsägning pga. personliga skäl. Dock finns inga krav på saklig grund vid uppsägning pga. uppnådd pensionsålder. Det arbetsrättsliga förfarandet är dock detsamma med varsel om uppsägning, överläggning och verkställande.

Sidan uppdaterades: