Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om pensionssystemet

Pensionssystemet i Sverige delas upp i allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

Allmän pension

Alla får allmän pension. Den allmänna pensionen är lagstadgad och betalas ut av staten genom försäkringskassan. Hur hög pensionen blir beror på hur mycket du har haft i livsinkomst fram tills du går i pension. För de flesta består den av två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpensionen, som är den största delen av den allmänna pensionen, förvaltas av staten.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. De pengarna har du möjlighet att placera i fonder som du själv väljer. Detta val administreras av Premiepensionsmyndigheten (PPM). För dem som är födda 1938-1953 gäller olika övergångsformer och för dem som är födda 1937 eller tidigare gäller ett tidigare pensionssystem.

Tjänstepension

Detta är en förmån som du tjänar ihop till i dina anställningar. Tjänstepensionen finansieras av arbetsgivaren enligt det kollektivavtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter. KAP-KL som ersätter PFA 98 respektive PFA 01 omfattar anställda som är födda tidigare än 1986. Anställda som är födda 1986 eller senare omfattas av AKAP-KL. Avtalen ger de anställda rätt att välja vilket försäkringsbolag och vilken typ av pensionsförsäkring, som pengarna till tjänstepensionen ska sättas in i.

Hela pensionsavgiften placeras enligt arbetstagarens önskemål

Det innebär att de anställda själva får välja var pensionsavsättningen ska placeras.

Mer information om hur du gör en placering finns på Pensionsvalet.

Information om pensionsavsättning

Varje år får de arbetstagare, som haft pensionsgrundande lön föregående år i Nacka kommun, skriftlig information från Pensionsvalet om pensionsgrundande lön för året som gått, hur många procent av pensionsgrundande årsinkomst som avsatts samt uppgift om premien i kronor som förmedlas till vald fondförvaltare. Pensionsvalet är den aktör som kommunen valt att administrera förmedlingen av pensionspremierna till valda fondförvaltare.

Pensionsbesked

På hösten varje år får varje arbetstagare, som har haft pensionsgrundande inkomst, ett pensionsbesked från KPA pension (den pensionsadministratör som kommunen valt). Beskedet innehåller en prognos på hur den kommunala avtalspensionen kan komma att bli vid 65 år.

Ta del av mer information från Premiepensionsmyndigheten PPM här.

Sidan uppdaterades: