Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetensstöd för karriär- och studierådgivning hos Omställningsfonden

Som medarbetare i Nacka kommun omfattas du av Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR). Avtalet innebär att du kan ansöka om stöd hos Omställningsfonden. Stödet kan bestå av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering - och genom beviljat kompetensstöd kan du få en individuellt utformad plan som tas fram tillsammans med dig och din rådgivare hos Omställningsfonden. Det är också möjligt att söka flera olika typer av studiestöd. Vilket stöd du har rätt till beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat.

Du ansöker själv till Omställningsfonden om du vill söka grundläggande kompetensstöd och kollektivavtalade studiestöd. Här hittar du ansökan.

Det statliga omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

Du kan läsa mer om Omställningsstudiestödet och vanliga frågor och svar här på omstallningsfonden.se.

Syftet med avtalet

Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) har tecknats av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och de fackliga organisationerna. Syftet med avtalet är att möta arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades: