Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lönesamtal och lönemotiveringssamtal

Läs om  lönesamtal och lönemotiveringssamtal och vad som ingår i respektive variant.

Lönesamtal

Lönesamtalet är ett planerat samtal som ingår i löneöversynen där din chef lämnar besked om din nya lön tillsammans med en motivering av den som har en tydlig koppling till ditt medarbetarsamtal. Utifrån det sker en dialog mellan dig och din chef så du har möjlighet att få framföra dina eventuella frågor eller synpunkter. Samtalet är dock inget förhandlingstillfälle men ett tillfälle för dig att ha en dialog om din nya lön

Följande ingår i ett lönesamtal med din chef:

• Din chef ger en kortfattad feedback på din arbetsinsats, måluppfyllelse och utveckling det senaste året och sammanfattar vad som varit bra och vad som kan förbättras som ger dig en tydlig motivering till din nya lön.
• Din chef lämnar besked om din nya lön.
• Dialog mellan din chef och dig kring den nya lönen. Dialogen är ingen förhandling men är ett bra tillfälle för dig att ställa frågor och få svar.

Lönemotiveringsamtal

För dig som tillhör ett fackförbund som företräds av ditt fackliga ombud i löneöversynen har din chef och ditt fackliga ombud en förhandling gällande din nya lön. Efter avslutad förhandling har din chef ett lönemotiveringssamtal med dig där du får en kort motivering av din nya lön utifrån förhandlingsresultatet.

Följande ingår:

• Din chef lämnar besked till dig om din nya lön efter avslutad löneförhandling och motiverar förhandlingsresultatet.

När de centrala avtalen är tecknade mellan SKR och fackliga parter påbörjas löneöversynsprocessen. Den inleds med lokala överläggningar med de fackförbund som medarbetarna i kommunen tillhör.

Sidan uppdaterades: