Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Löneutbetalning

Här kan du läsa om när lönen utbetalas, lönespecifikation samt löne- och skatteavdrag.

Löneutbetalningar

Löneutbetalningar och sista dag för attest kan du se i lönesystemet Personec P. Här finns mer information om Personec P. Är du nyanställd eller byter bank så behöver du anmäla ditt bankkontonr till Nordea för att få din lön utbetald. Klicka på följande länk (Nordea) och anmäl ditt konto. Uppge 010182 som arbetsgivarnummer.

Lönespecifikation

Det finns två sätt att erhålla sin lönespecifikation.

Alternativ 1
Gäller dig som har ditt lönekonto hos Nordea eller Swedbank:

Du som är ansluten till Nordea eller Swedbank kan få lönespecifikationen elektroniskt till din internetbank. Logga in på din internetbank och anmäl dig till tjänsten e-lönespecifikation, så får du din lönespecifikation levererad dit. Lönespecifikationen finns tillgänglig dagen före löneutbetalningen.

Alternativ 2
Gäller dig som har ditt lönekonto i någon annan bank än ovan:

Gå till www.kivra.com och registrera dig. Då får du din lönespecifikation levererad till din digitala brevlåda hos Kivra.

Det går även bra att se sin lönespecifikation inne i personalsystemet Personec P.

Löneavdrag

Löneavdrag görs om du är borta från arbetet av anledningar som inte ger dig rätt till lön under frånvaron.

Du som har månadslön har i vissa fall rätt till lön även om du är borta från jobbet. Det gäller till exempel när du tar ut semester eller om du är sjuk i mindre än 14 dagar. Om du inte har rätt till lön görs ett löneavdrag för den tid du är frånvarande.

Avdraget beräknas olika

Löneavdraget beräknas olika beroende på hur många dagar per vecka du arbetar eftersom du får lön för varje dag under veckan, även de dagar som du inte arbetar.
För dig som arbetar 5 dagar per vecka beräknas löneavdraget med faktorn 1,4. Det innebär att löneavdraget för varje arbetsdag blir 1,4 gånger daglönen.

Daglönen är månadslönen delat med antal kalenderdagar i den aktuella månaden.
Faktorn 1,4 får man genom att dela antalet kalenderdagar per vecka med antalet arbetsdagar: 7 delat med 5 = 1,4.
Exempel: Om du arbetar 4 dagar per vecka blir faktorn 1,75, alltså veckans 7 dagar delat med 4.

Beräkning vid flerveckorsschema

Om du har ett schema som sträcker sig över flera veckor beräknas faktorn genom att dela antal kalenderdagar under schemaperioden med antal arbetsdagar under samma period.
Exempel: För dig som arbetar 13 dagar under fyra veckor blir faktorn 2,15, det vill säga 28 delat med 13 = 2,15.

Löneavdrag vid sjukfrånvaro

Vid löneavdrag för sjukfrånvaro dag 1-14 ska beräkning göras med faktorn 1,4 om du arbetar 5 dagar i veckan, annars beräknas din faktor enligt ovan.
Från och med dag 15 beräknas löneavdraget enligt formeln:
Antal frånvarodagar x (månadslön/antal kalenderdagar i månaden)

Välkommen att kontakta pasupport@nacka.se vid frågor om löneavdrag!

Skatteavdrag

Skattevdrag görs enligt den skattetabell som gäller där du är folkbokförd per 1 november.

Om du har ansökt om skattejämkning hos Skatteverket kommer denna information till personalenheten med automatik vid årskiftet. Om du ansöker om skattejämkning under året ska du skicka beslutet för ditt nya skatteavdrag till personalenheten för registrering i personalsystemet. Skatteavdrag på din lön kommer då att bli enligt det beslut som Skatteverket gjort.

Om du har en annan huvudarbetsgivare kan du meddela personalenheten om du vill göra skatteavdrag enligt sidoinkomst i stället. Skatteavdrag kommer då att göras med 30% på din lön.

Om du vill dra mer skatt än det som dras enligt tabell, kontakta PA-supporten och meddela önskat belopp eller procent som du vill dra extra.

Du kan läsa mer om skatteavdrag på Skatteverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: