Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitaliseringsenheten

25 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Brita Molavi Rösblad

Brita Molavi Rösblad

Enhetschef

Om Digitaliseringsenheten

Vårt uppdrag är att:

 • Arbeta för en stabil och säker drift av system och central IT-infrastruktur
 • Förvalta och utveckla den IT-nära delen av applikationer/system.
  Exempel på verksamheter och system vi förvaltar:
  - Socialtjänsten: Combine och Lifecare
  - Kommunikation: Nacka.se och e-tjänster
  - Kontaktcenter/registratur: Ciceron
  - Kontaktcenter/arkiv: E-arkivet.
 • Leda, styra och samordna den strategiska digitala utvecklingen i Nacka

Brita Rösblad är enhetschef och Martin Andersson är biträdande enhetschef.

Enheten är indelad i tre grupper:

 • Digitaliserings- och innovationsstöd
 • Applikationsförvaltning
 • Teknik

Digitaliserings- och innovationsstöd

Digitaliserings- och innovationsstöd ansvarar för

 • Projektkontoret
 • Utvecklingsportföljen
 • Projektpulsen (veckomöten)
 • Utvecklingsnätverk

Teknikgruppen

Teknikgruppen ansvarar för

 • En fungerande IT-drift i samverkan med aktuella leverantörer
 • Central IT-infrastruktur som till exempel nätverk/Wifi, telefoni, datorer samt IT-arkitektur och IT-säkerhet
 • Strategiska teknikfrågor

Applikationsgruppen

Applikationsgruppen ansvar för

 • Förvaltning och utveckling av system och applikationer

Kontaktpersoner:

Martin Andersson

Enhetschef bi

Mihaela Eklund

Teamledare

Brita Molavi Rösblad

Enhetschef

Sidan uppdaterades: