Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitaliseringsenheten

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Brita Molavi Rösblad

Brita Molavi Rösblad

Enhetschef

Om Digitaliseringsenheten

Vårt uppdrag

 • Att arbeta för en stabil och säker drift av system och central IT-infrastruktur.
 • Att förvalta och utveckla den IT-nära delen av applikationer och system.

Några av systemen som vi förvaltar

 • Socialtjänsten: Combine och Lifecare
 • Kommunikation: Nacka.se och e-tjänster
 • Kontaktcenter och registratur: Ciceron
 • Kontaktcenter och arkiv: E-arkivet
 • Leda, främja och samordna

Enhetens två grupper

Brita Rösblad är enhetschef och Martin Andersson är biträdande enhetschef samt chef för medarbetarna i gruppen IT-infrastruktur. Magnus Lindqvist är gruppchef för medarbetarna i gruppen Objekt och projekt.

 • IT-infrastruktur (chef Martin Andersson)
 • Objekt och projekt (chef Magnus Lindqvist)

1. IT-infrastruktur

IT-infrastrukturgruppen ansvarar för:

 • En fungerande IT-drift i samverkan med aktuella leverantörer
 • Central IT-infrastruktur som till exempel nätverk/Wifi, telefoni, datorer samt IT-arkitektur och IT-säkerhet
 • Strategiska teknikfrågor

2. Objekt och projekt

Objekt- och projektgruppen ansvarar för:

 • Förvaltning och utveckling av system och applikationer
 • Metodstöd för projekt och objektsförvaltning
 • Projektpulsen (veckomöten)

Kontaktpersoner

Martin Andersson

Enhetschef bi

Magnus Lindqvist

Gruppchef

Brita Molavi Rösblad

Enhetschef

Sidan uppdaterades: