Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Objektförvaltning

Samtliga IT-system och digitala tjänster på Nacka kommun grupperas i Objekt. De system och tjänster som ingår i ett Objekt stödjer en process eller funktionsområde och styrs och förvaltas tillsammans av en utsedd objektorganisation.

Det finns många fördelar med att gruppera system i objekt; bland annat leder det till ökad effektivitet och kostnadsvinster t ex minskat antal redundanta system, samordning av avtal och leverantörsstyrning, samordning av resurser och kompetens (minskat personberoende) och minskad administration.

Ett Objekt är konstant och syftar till att stötta processen/funktionsområdet på lång sikt medan de ingående IT-systemen och tjänsterna i Objektet kan förändras och både minskas och utökas utefter nya behov och att omvärlden förändras. Objektskartan uppdateras löpande efter behov.

objektskarta juli

Bilden ovan visar vilka Objekt som finns i kommunen.

Sidan uppdaterades: