Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheter verksamma inom ekonomiprocessen

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Eva Olin

Eva Olin

Ekonomidirektör

Om ekonomiprocessen

Ekonomiprocessen ska verka för att kommunen når en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt genom bra beslutsunderlag och kvalitetssäkrade ekonomiska processer.

Organisationsskiss 2019-01-22.

Sidan uppdaterades: