Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planenheten

38 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Susanne Werlinder

Susanne Werlinder

Enhetschef

Om planenheten

Planenheten arbetar med planering av kommunens mark- och vattenområden. Vi planerar för nya bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Vi tar fram planprogram och detaljplaner och handlägger ansökningar om planbesked. Mycket av vårt arbete sker i den redan byggda miljön. Kommunens kulturvårdskompetens finns på planenheten för att bevaka hur kulturvärden tas till vara, från planläggning till bygglov.

Sidan uppdaterades: