Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Viktigt om personuppgifter och tillgänglighet

Här kan du läsa om hur vi behöver förhålla oss till GDPR, Schrems-II domen och tillgänglighetsdirektivet när vi skapar innehåll till sociala medier.

GDPR (dataskyddsförordningen) och Schrems II

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur vi får behandla personuppgifter och gäller i hela EU/EES. Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera en person, exempelvis bilder och filmer. För att du ska få använda en bild du tagit behöver personerna i bild ha gett sitt samtycke.

Personuppgifter i sociala medier

När vi publicerar inlägg med personuppgifter i sociala medier innebär det att personuppgifterna både överförs och lagras hos dessa leverantörer.

Eftersom överföringen sker till leverantörer som har sitt säte utanför EU/EES – och som därmed inte lyder direkt under GDPR – kallas behandlingen för en tredjelandsöverföring. Exempel på dessa leverantörer är alla stora sociala medieplattformar, så som Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och Youtube. Det är denna typ av överföring och hantering av användardata som (förenklat beskrivet) kallas Schrems II-domen.

I och med att vi inte kan garantera att sociala medielplattformarna hanterar användardata på ett sätt som är förenligt med GDPR behöver vi tydliggöra det för personer som vi vill ska synas i bild och film. Det gör vi i våra samtycken.

Läs mer om personuppgifter i sociala medier och hitta samtycke här.

Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet gäller även för sociala medier, där innehållet ska anpassas så långt det är möjligt. Grundläggande är att inläggets budskap ska nå fram oavsett om du föredrar att lyssna (med skärmläsare) eller läsa.

Text

Tänk på att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk skapar bättre kommunikation, bidrar till att mottagarna får ökad förtroende för det som kommunen gör och vi undviker missförstånd.

Undvik att använda emojis för att beskriva eller ersätta någonting i texten (exempelvis använda en cykelemoji istället för att skriva ordet cykel), det gör det svårt för folk som exempelvis använder skärmläsare. Om du vill använda emojis, använd de istället för att förstärka budskapet.

Foto

Även bilder i sociala medier ska syntolkas. I många sociala mediekanaler går det att lägga in en alt-text i bilderna (när du laddar upp inlägget), bildtexten kan då läsas av personer som använder sig av skärmläsare. Finns det inget alternativ för alt-text så skriv i inlägget vad bilden föreställer.

Film

Filmer ska ha undertexter och syntolkning vid behov. Stängda undertexter rekommenderas för att användaren själv ska kunna bestämma om de ska visas eller inte.

Livesändningar är undantagna, men om materialet ska ligga uppe i efterhand ska det skyndsamt textas för att uppfylla kraven på tillgänglig film. Du har 14 dagar på dig att tillgängliggöra videon.

Sidan uppdaterades: