Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Stadsdirektörens måndagsmöte 23 mars 2020

På måndagsmötet idag fick vi höra hur kommunens olika verksamheter förbereder sig och tar fram olika åtgärder mot coronaviruset. Sändningen av det här mötet via "Teams" ställdes in. Detta på grund av att "Teams" krävde så pass stor ”bandbredd” att den skulle påverkat Nackas gymnasieskolor som håller all sin undervisning på distans just nu.

Samarbete i regionen kring Covid19

Lena Dahlstedt berättade att Nacka ingår i den regionala samverkan som pågår med anledning av Covid19. Samverkan sker dygnet runt både vardagar och helger mellan kommuner, sjukvård, omsorg och hemtjänst.

Information från utbildningsverksamheterna i Nacka

Stort tack till alla fantastiska medarbetare i det här svåra läget. Vi ser många goda exempel på flexibilitet, kreativitet och samarbeten som behövs i en tid då många är sjukskrivna.

Distansundervisningen för gymnasieskolorna fungerar bra. Just nu prioriterar vi särskilt undervisningen för de elever som går sista året i gymnasiet och årskurs 9.

Nackas förskolor håller än så länge öppet. Vi har förberett oss på ett ännu värre läge där några av dem kan behöva stänga. Det finns planer för vilka förskolor, som i så fall ska hållas öppna, i de olika kommundelarna.

Läget inom omsorgen och äldrevården i Nacka

Det är en förhållandevis bra situation just nu. Även om det är 30 - 40 procent personalbortfall på våra särskilda boenden.

Mycket arbete läggs på att se till att vi har bemanning. Om situationen förvärras framöver kommer fler behövas för att hjälpa till inom vård- och omsorg för att verksamheterna ska fungera på lång sikt.

Inom myndigheterna planerar vi för kontinuitet och arbetar i team. Vissa jobbar på distans några dagar medan andra jobbar på plats. Fokus är tillgängligheten för våra Nackabor, så att vi kan skapa en lugn situation gentemot dem.

Det är framförallt de äldre och andra sköra grupper inom våra nämnders ansvarsområde som vi skyddar. Dessutom vill vi lyfta fram barnen (även om man generellt säger att det inte är dem som är smittspridare). Vi behöver vara aktsamma om barnen (särskilt om skolan skulle stänga till exempel) då kommer barnen att behöva vara mer i sina hem. Man har sett i andra länder att våld inom familjer och gentemot barnen har ökat då.

Vi har startat en barntelefon här i Nacka kommun som barn kan ringa in till, ifall de behöver någon utomstående att prata med.

Barntelefonen kommer att marknadföras denna veckan:
https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/ar-du-under-18-och-behover-nagon-att-prata-med/

Våra anordnare gör ett mycket stort jobb just. Det är de som möter alla
Vi pratar mycket om att sjukvården är våra hjältar och de är dom. Men vi får inte glömma bort all personal inom LSS, personlig assistans, specialpsykiatri och våra särskilda boenden. De kommer att få dra ett stort tungt lass framöver när de vårdar de som är sjuka eftersom det inte kommer att finnas lika mycket plats på sjukhusen som det är normalt.

Vi kommer att behöva allas hjälp framöver, social- och äldreomsorg, för att vi ska klara den här situationen framöver. Vi har även brist på skyddsutrustning. Idéer om hur man kan ta fram mer skyddsutrustning emottages tacksamt.

Digitalt samrådsmöte för Traversen i Sickla

En ny form för att hålla samrådsmöte görs för byggprojektet Traversen i Sickla i veckan. Mötet ska enbart hållas digitalt.

Här kan du läsa mer om det:
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/traversen/#panel-startpage

Ny samlingsplats på nacka.se om distansarbete - jobba digitalt

Digitaliseringsenheten har tagit fram en samlingsplats på nacka.se med tips och råd till alla som distansarbetar, deltar eller håller i digitala möten på distans. Här hittar du samlingsplatsen:
https://www.nacka.se/medarbetare/digitalisering/distansarbete/

Företagarpaketet

Nacka kommun underlättar för det lokala näringslivet och har tagit fram konkreta stödåtgärder. Åtgärderna riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt av den pågående Corona pandemin. Syftet är att stärka företagens likviditet, frigöra tid för företagen att hantera svåra personalsituationer och att skapa framtidstro.

Här kan du se åtgärderna: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/nacka-kommun-underlattar-for-det-lokala-naringslivet/

Kultur och fritidslivet just nu

Generellt så är kultur- och fritidslivet öppet i Nacka. Många föreningar har träning utomhus istället. Det är föreningarna själva som bestämmer om de ska hålla öppet eller stänga. De verksamheter som har en äldre målgrupp har ställts in.

Orminge bibliotek är stängt på grund av personalbrist (sjukdom).
Näckenbadet håller stängt för allmänheten men har öppet för simskolor och föreningsliv.

Kommunikation om Corona och kommunens arbete - information på olika språk

Det är ett högt tryck på kommunikationsenheten just nu. Många har frågor om vad och hur kommunen gör i det här läget. Målsättningen med all vår kommunikation just nu är att bidra till minskad smittspridning och minskad oro i Nackasamhället. Vi samordnar vår kommunikation med Stockholmregionen och tar fram gemensamma budskap och information om Coronaviruset på olika språk.

All kommunikation om Corona är centraliserad och ska gå genom kommunikationsenheten och våra pressansvariga där.

För kontakt med pressansvariga: press@nacka.se

Välj restaurangen i stadshuset och Nackas lokala näringsliv när du ska äta eller ha möten

Om du ska ha möten och mindre sammankomster, se till att välja/stödja vår restaurang i stadshuset eller/och boka möteslokaler i det lokala näringslivet i Nacka.

KLG idag måndag eftermiddag

I eftermiddag får KLG en uppdatering om det aktuella krisledningsarbetet från krisledningsgruppen. Dessutom ska de jobba med ett förslag till en ny kommunikationsstrategi som ska upp till Kommunstyrelsen så småningom.

Länk till film på Youtube - för att se detta möte filmat

Sidan uppdaterades: