Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 5 oktober

Ta del av tertialbokslut 2, dagverksamheten öppnar igen, vårdhuset Curanten slår upp dörrarna i Sickla, framtidsfrågor i fokus när Nacka deltar i Innovationsveckan, stora chefsdagen blir i år digital, byte av WIFI och ”switchar” i Stadshuset och kom ihåg årets medarbetarundersökning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober

På tisdag är det dags för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns en hel del frågor på agendan men alla går vidare till kommunstrylsen eller kommunfullmäktige.

Vi vill flagga extra för ärendet om tertialbokslut 2. Det är ett fantastiskt bra bokslut, både hög kvalitet och ekonomi i balans i alla delar. Läs gärna den och var stolta och glada över allt vi åstadkommer tillsammans. Här hittar du tertialbokslut 2.

Kommunens verksamhetsutskott ställs in

Tisdagens verksamhetsutskott ställs in då det inte har kommit in några ärenden.

Dagverksamheten öppnar igen

Dagverksamheten för äldre öppnar upp igen idag, måndag. För att öppningen ska ske på ett tryggt och säkert sätt har verksamheterna gjort flera anpassningar. Bland annat sett till vilka aktiviteter som erbjuds, hur man sitter och skyddsutrustning för personal.

Ny affärsområdeschef för Välfärd samhällsservice

Från och med den 1 oktober är Aferdita Vrajolli ny affärdområdeschef för Välfärd samhällsservice.

Nu öppnar Curanten i Sickla

Idag, måndag, invigs Curanten i Sickla, ett helt hus för vård och hälsa. Flera av kommunens stödverksamheter för barn, unga, föräldrar och familjer håller till där, bland annat Familjemottagningen och MiniMaria. Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som kommer att finnas i Curanten i Sickla.

Framtidsfrågor i fokus när Nacka deltar i Innovationsveckan

Idag måndag, inleds innovationsveckan, en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Nacka kommun arrangerar Fusion Cities tillsammans med London city, ett stort digitalt seminarium med 300 internationella deltagare. Syftet med seminariet är att lyfta fram goda exempel på hur städer kan arbeta för att sina medborgare ska hitta nya sätt att hitta mer kreativa sätt att få ny kunskap i en tid då kraven från arbetsmarknaden snabbt förändras. Här kan du läsa mer om Nackas deltagande i innovationsveckan.

Stora chefsdagen blir i år digital

På onsdag är det dags för den stora chefsdagen, på grund av corona kommer den i år att vara helt digital. Dagen kommer bland annat handla om hur vi jobbar framåt och utvecklas tillsammans.

Byte av WIFI och ”switchar” i Stadshuset

Digitaliseringsenheten har under våren genomför ett generationsskifte av datanätverket i kommunens byggnader. Nu är det dags för Stadshuset. Det blir förberedande aktiviteter den här veckan och sedan två - tre veckor för att uppgradera WIFI:t. Under den här perioden kommer ni som jobbar från Stadshuset att behöva flytta runt lite, då WIFI:t kommer att stängas ner på det plan som digitaliseringsenheten jobbar med. Mer detaljerad info om vilka våningsplan som påverkar när och hur kommer senare.

Kom ihåg årets medarbetarundersökning

Hittils har 66 procent svarat på årets medarbetarundersökning - bättre kan vi! Du kan svara till och med torsdag 8 oktober.

Veckans ledningsmöte

Den här veckan är det tema digitalisering på ledningsmötet, där fokus kommer att ligga vid de framtida fokusområdena och hur vi kan bli ännu bättre på att jobba med digitalisering.

Sidan uppdaterades: