Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Stadsdirektörens måndagsmöte 11 januari

Läget i coronapandemin, skolstart med undervisning delvis på distans, snöväder på gång, Nacka 50 år, Två nya chefer presenterade sig och Frida Plym Forshell slutar, Nackas bygglovsenhet nominerat till digitaliseringspris.

Stadsdirektör Lena Dahlstedt hälsade välkommen till ett nytt arbetsår och lämnade direkt över till trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman.

Läget i coronapandemin

Det är just nu oklart var vi befinner oss, kanske har den ökande smittspridningen mattats av. Stockholm har ett något bättre läge än exempelvis Skåne och Västra Götaland. För sjukvården är det ett tufft läge. Det finns en oro för att smittspridningen ska öka nu när skolor och arbetsplatser öppnar och därför måste vi göra allt för att minimera risken. I Nackas omsorgs- och stödverksamheter är det inte alls lika många smittade som i våras.

Den här veckan kommer alla som bor i särskilda boenden, och en del av personalen, att ha blivit vaccinerade med en första dos. Vi avråder just nu från besök och det fungerar väl. Andra kommunala verksamheter fungerar väl. Alla anställda inom vård och omsorg i kommunen kommer denna vecka att få erbjudande om att vaccinera sig, liksom 57 000 andra i regionen. Ny pandemilag gäller från i går. Den berör inte kommunens verksamhet så mycket.

Skolstart och distansundervisning

Utbildningsdirektör Susanne Nord informerade om skolstarten: alla gymnasieskolor har enbart distansundervisning till och med 24 januari. Alla grundskolor är öppna. Det finns möjlighet att distansundervisa i årskurserna 7-9 och varje huvudman bestämmer om det är lämpligt. De flesta skolor i Nacka anpassar i första hand schema och lokaler ytterligare. Det är viktigt att elever och vårdnadshavare håller sig uppdaterade via de digitala lärplattformarna på respektive skola.

Snöväder på gång

Kristina Petterqvist, chef för enheten drift offentlig utemiljö, informerade om snöröjningen i Nacka. Det är stor risk för halka de närmaste dagarna, men vår beredskap är god! Vi har, genom våra entreprenörer, cirka 50 enheter som är redo att arbeta med snöröjning och halkbekämpning. Vår arbetsledare följer väderprognoserna och gör även egna ronder på vägarna för att bedöma behovet av insatser. VI håller även kontakt med SL. Bussgator är prioriterade och vi brukar sällan ha problem med framkomlighet för bussarna. Läs mer om snöröjning och halkbekämpning här

Nacka 50 år

Stabschef Henrik Ahl berättade om firandet av Nacka 50 år. Kommunen bildades 1971 genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Jubileet kommer att uppmärksammas i samarbete med Nackaborna, förenings- och kulturlivet och andra verksamma i kommunen. Vissa aktiviteter blir en utmaning att ersätta på grund av att de inte kan genomföras under pågående pandemi. Firandet inleds den 25 januari, det datum som infaller exakt 50 år efter den nya kommunens första kommunfullmäktigesammanträde. Ett program kommer snart att presenteras. Projektledare för firandet är Helena Svärdh på stadsledningskotorets stab.

Två nya chefer presenterades

Jörn Karlsson är ny ekonomi- och finansdirektör och tillträdde sin tjänst den 1 januari. Han berättade att han kommer från Haninge kommun, där han var ekonomidirektör i drygt 13 år, och tidigare varit i Nynäshamn med flera Stockholmskommuner. Han bor i Stockholm. Läs mer om utnämningen av Jörn Karlsson här

Leif Lybeck är ny enhetschef för controllerenheten. Han kommer från en tjänst i Norrtälje och har tidigare arbetat för Scania och Volkswagen samt arbetat som konsult. Han bor också i Stockholm.

Koncernledning i eftermiddag

Koncernledningsgruppen har möte i eftermiddag, på distans: läget i pandemin och en summering av året som gått och de utvärderingar som gjorts i verksamheterna i december, samt planering framåt.

Frida Plym Forshell avtackas

Arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell ska avtackas. Hon lämnar kommunen och börjar arbeta i Huddinge. Susanne Nord har tagit över ansvaret för arbets- och företagsnämndenmed dess enheter. Sidrah Schaider blir ansvarig för överförmyndarprocessen.

Nacka nominerat till eDiamond Award 2020

Ali Nabi och bygglovenheten har nominerats till eDiamond Award för sitt arbete med att digitalisera bygglovsansökningar. Vinnaren tillkännages under eFörvaltningsdagarna som äger rum 21-21 januari. Läs mer om nomineringen här

Sidan uppdaterades: