Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Stadsdirektörens måndagsmöte 25 januari

Kommunstyrelsemöte i eftermiddag, stadsutvecklingsutskott 26 januari, aktuellt om coronapandemin, Nacka vann eDiamond Award 2020, Firandet av Nacka 50 år inleds i dag.

Extra kommunstyrelsemöte 25 januari

På dagens extrainsatta kommunstyrelsemöte behandlas bland annat ett strategiskt fastighetsköp i Boo och två intressanta yttranden. Det ena handlar om ett förslag till ny socialtjänstlag, det andra om internationell inriktning inom infrastruktur, där Nacka vill ha ökade resurser till länet, ökad statlig finansiering till tunnelbanan och vill se att Östlig förbindelse byggs. Läs handlingarna till kommunstyrelsemötet här

Stadsutvecklingsutskottet tisdag 26 januari

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm berättade att detaljplanen för förnyelseområdet Mjölkudden-Gustavsviks gård i Sydöstra Boo nu är klar att antas, vilket kommer att göra det möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt rusta upp vägarna. Fler förnyelseområden är snart klara att antas och vi ser fram emot att kunna påbörja genomförandet av flera projekt. Ett antal motioner ska hjanteras, bland annat om att bevara Nackas bebyggelsekaraktär och om planering av förskoleenheter. Utskottet kommer också att få ta ställning till begäran om medel för att utveckla trafikplats Kvarnholmen och för utveckling av etapp 2 och 3 i Orminge centrum. Läs alla handlingar till mötet här

Aktuellt om Coronapandemin

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman konstaterade att både regionen och landet i stort just nu har ett minskande antal smittade, och att även särskilda boenden och sjukvården ser en förbättring, men faran är absolut inte över.

Vissa restriktioner kan nu tas bort. Gymnasieskolan återgår till undervisning på plats i olika utsträckning. De kommunala gymnasieskolorna kommer att ha cirka 30 - 35% undervisning i skolan. Kultur- och fritidsverksamhet för barn födda 2005 och senare öppnar nu träning inomhus och utomhus. Öppna förskolor och biblioteken öppnar succesivt. Läs mer om fritidsaktiviteter för barn här

Vaccineringen fortsätter. Första dosen har getts till alla på särskilda boenden och vi går vidare med personal inom vård och omsorg. Det är 57 000 anställda i länet som ska vaccineras. Vi ökar nu takten och ska bland annat vaccinera 500 medarbetare med deras första dos i stadshuset på fredag, och med en andra dos om tre veckor. Det är mycket viktigt att alla som kan tar vaccinet när de får möjlighet. I Israel där vaccinationerna har kommit längst i världen, har risken att insjukna och dö i Covid-19 minskat radikalt.

Nacka vann pris för digitalisering

Nackas bygglovsenhet vann eDiamond Award för sitt arbete med e-tjänsten bygglov. Utvecklingsledaren Ali Nabi, enhetschefen Maria Melcher och alla andra på bygglovsenheten gratuleras! Läs mer om priset här

Nyfiken på att lära dig mer om Nackas digitalisering av bygglovsprocessen? Här finns en inspelning från när enhetschef Maria Melcher berättar om det på SKR:s bygglovschefskonferens i september 2020. Föredraget startar efter cirka 4 timmar och 50 minuter. Se filmen här

Här finns bilderna från presentationen (PDF-dokument, 4,7 MB)

Firandet av Nacka 50 år inleds i dag

Trine Roesgaard Werner från kommunikationsenheten berättade att det i dag är exakt 50 år sedan det första kommunfullmäktigemötet hölls i den då nybildade kommunen Nacka. Därför inleder vi i dag firandet med bland annat en film med Mats Gerdau och genom att tända marschaller på flera platser i kommunen. Svindersviksbron kommer också att få en speciell dekorativ belysning.

Alla medarbetare är välkomna att vara med och fira på olika sätt. Vi ska blicka bakåt, lyfta dagens Nacka och spana på vår spännande framtid. Håll utkik i våra digitala kanaler, särskilt nacka.se/50! Var med och fira redan nu genom att uppdatera din epostsignatur med symbolen för Nacka50! Läs mer om hur du gör här.

Tema digitalisering i ledningsgruppen

Ledningsgruppen ska arbeta med digitalisering, med utgångspunkt i digitaliseringsstrategin och Mål och Budget och de fem nu beslutade fokusområdena. Mer information om detta kommer.

Alla tillönskas en riktigt bra arbetsvecka!

Sidan uppdaterades: