Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte

Miljö- respektive stadsutvecklingsutskott 20 april, fortsatt hög smittspridning, 91 procent fick sitt förstahandsalternativ i skolvalet, ny app för boklån i mobilen, inställda Valborgseldar, många svar i pulsmätning, sista chansen i dag att söka Ledarskapsakademin, utvärdering och planering i koncernledningen.

Miljöutskottet 20 april

Miljö- och bygglovsdirektör Andreas Totschnig berättade att miljöutskottet tar upp miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen. En strategi antogs av kommunfullmäktige 2019 och nu finns det en handlingsplan som ska ange hur organisationen ska arbeta mot målen i strategin. Handlingsplanen innehåller sex fokusområden; Naturområden, hållbart resande och mobilitet, energieffektivitet, hållbar avfallshantering, hållbar hantering av vatten i bebyggelse samt anpassning till framtida klimat. Målet är att påverka externa och interna parter att arbeta efter detta. En årlig uppföljning kommer att göras och goda exempel kommer då att lyftas. Läs mer om ärendet här

Alla handlingar till kommunstyrelsens miljöutskott den 20 april finns här

Stadsutvecklingsutskottet 20 april

Andreas Totschnig berättade också att kommunen svarar på en remiss från regeringskansliet angående mer differentierat strandskydd, som gör det enklare att göra avsteg från strandskyddsbestämmerlser i glesbebyggda områden och svårare i tätbebyggda områden. Miljöutskottet föreslås i stället rekommendera att kommunerna själva får arbeta med strandskyddsfrågan i samband med att nya detaljplaner tas fram. Läs förslaget till remissvar här

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Boman tog upp arrendeavtalet i Ramsmora, där det ska utredas om kommunen kan bygga två fotbollsplaner. KSSU ska besluta om medel för att genomföra den utredningen, och blnad anant bygglovsansökan. Tidigaste byggstart kan bli i juli i nästa år. Här finns tjänsteskrivelsen

Samtliga handlingar till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 april finns här

Pandemiläget

Pandemin går tyvärr inte åt rätt håll. Fler och fler blir vaccinerade men smittspridningen är ändå hög och fler vårdas på sjukhus. Vi är nära en lika hög topp som i förra vågen när det gäller antalet intensivvårdspatienter. Fortsätt följa råden; arbeta hemma om du kan och alltid om du är sjuk, håll avstånd och umgås bara med några få.

Skolvalet hösten 2021 är klart

Utbildningsdirektör Susanne Nord berättade att 91 procent av alla sökande har fått plats på den skola de önskat i första hand. Förra året var det 87 procent. 99 procent fick något av de tre önskade alternativen. Populärast är Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan och Boo Gårds skola. Det går att ansöka om byte, vilket kan göra att siffrorna kan justeras något före skolstart. Mer information om skolvalet finns här

Ny app för bibliotekslån

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade om nya appen Bibblix, som gör det möjligt att låna böcker digitalt och läsa direkt i telefon eller platta. Appen riktar sig främst till barn mellan sex och tolv år och den är gratis att ladda ner, men lånekort behövs för att låna. Barn har deltagit i utvecklingen av appen. Fem titlar per vecka kan lånas och böckerna kan behållas i 28 dagar. Läs mer om appen här

Inga Valborgseldar i år

På grund av pandemin ordnar kommunen inga valborgseldar i år.

Pulsmätning

Personaldirektör Elisabeth Carle tackade alla som svarat i kommunens andra pulsmätning. Resultaten skickades ut till både chefer och medarbetare i måndags, den 12 april. 70 procent svarade och värdet i mätningen blev också 70 procent. Det är något sämre än värdet från höstens medarbetarundersökning, som var sex procentenheter bättre. Högst andel som har en ansträngd arbetssituation finns inom Välfärd skola och Välfärd samhällservice. Medarbetarna i stadshuset svarade ungefär som i höstas. En viktig riskfaktor är att fler uppger att de har dålig sömn. Alla som upplever svårigheter med sin sömn uppmanas att ta kontakt med personalstöd som kan ge vägledning. Ett glädjeämne i undersökningen är att många som arbetar på distans är att många vill fortsätta med det i stor utsträckning.

På arbetsmiljödagen den 28 april och veckan efter kommer seminarier att ordnas om bland annat sömn.

Ledarskapsakademin - ledartalanger sökes!

Ansökan till ledarskapsakademin stänger i dag, 19 april. Du som vill utvecklas som ledare eller projektledare, ta chansen och sök till programmet. Det är oerhört populärt. Flera av kommunens enhetschefer och direktörer har gått programmet som drivs i samarbete med flera kommuner. Läs mer och ansök här

Koncernledning i eftermiddag

Koncernledningen ska utvärdera förra veckans chefsmöte och respektive deltagare ska föredra sitt ansvarsområde för Victor Kilén. Dessutom ska pulsmätningens resultat tas upp och framtida arbetssätt diskuteras. Vårens teman i KLG-gruppen ska också planeras.

Sidan uppdaterades: