Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om komplexitet

Är ditt uppdrag komplext? Det beror på hur stor enigheten är i hur det ska lösas och om det finns en stor förutsägbarhet eller inte.

Komplexitet är ett begrepp som används allt mer för att beskriva vår tid.

Forskaren Ralph Stacey beskriver komplexitet utifrån två perspektiv: enighet och förutsägbarhet.

  • Ett problem är enkelt om alla är eniga om hur ett det ska lösas och konsekvenserna av beslut och aktiviteter är förutsägbara. Enkla problem kan du ofta automatisera, det vill säga hantera på liknande sätt varje gång de dyker upp.
  • Ett problem är komplext när det finns flera olika uppfattningar om hur det kan lösas och om det är svårt att förutse konsekvenser, beslut och aktiviteter. När du har ett uppdrag som är komplext behöver du pröva dig fram till en lösning. Ofta passar det agila arbetssättet bra.

Bild: Staceys diagram

Sidan uppdaterades: