Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gränsvärden och vibrationer

Besiktning av byggnader

Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas. Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.

Bevakar att gränsvärden inte överskrids

Företaget Bjerking är anlitade för att dels bevaka att gränsvärden inte överskrids, dels att påverkan på omgivningen inte blir för stor eller utgör en fara.

Bjerking har lång erfarenhet av omgivningspåverkan och har gjort utredningar för de fastigheter som befinner sig inom sprängområdet.

Människor och djur reagerar av naturen starkt på markvibrationer, även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Läs mer på Skanskas blogg

Läs mer om säkerhet och markvibrationer på Skanskas blogg.

Sidan uppdaterades: