Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor om möjlighet att sitta på annan plats och alternativa mötesrum:

  • din enhetschef
  • Henrik Ahl, enhetschef förnyelseenheten
  • Georgios Katsikiotis, enhetschef kundserviceenheten

Frågor om projektet Nya gatan:

  • kontaktcenter, stadsbyggnadsservice 08-718 0000

Frågor om att låna hörselkåpor:

  • servicecenter

Sidan uppdaterades: