Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pristagare Hållbar Utmaning 2018

2018 var 79 bidrag från 52 klasser i Nacka med och tävlade i innovationstävlingen Hållbar utmaning. Juryn sammanfattade det hela med att "den höga kvalitén på alla bidragen bådar gott för det framtida näringslivet i Nacka".

Grattis alla vinnarna i Hållbar utmaning 2018

Bästa uppfinning årskurs 1-3, Klass 3 Tigrar, Neglinge skola med bidraget: "Kolla kylen".

Juryns motivering: "Konstruktionen imponerade stort. Genomtänkt fysisk modell som på ett estetiskt tilltalande sätt presenterar en lockande teknisk lösning. Presentationen gjordes av en grupp där alla var engagerade och bidrog till att marknadsföra idén. Kolla kylen får högsta poäng gällande hållbar utveckling .Ekonomi - du sparar pengar när du har koll på vad som finns. Ekologi - matsvinnet minskar när du lagar mat av vad som finns med hjälp av receptförslag. Socialt - vardagspusslet underlättas med smart teknik. Kan användas även i hemtjänst och skolkök."

Bästa uppfinning årskurs 4-6, Klass 4, Neglinge skola med bidraget: "Mitt kvitto".

Juryns motivering: "För en elegant lösning på flera reella hållbarhetsutmaningar som förändrar beteenden, ökar medvetenheten och konkret och tydligt minskar matsvinnet. Lösningen har också möjligheter att skapa ringar på vattnet som kan ge fördelar i flera led. Extra poäng också för en lösning som kan sjösättas redan idag och där det till stor del redan finns en fungerande infrastruktur. Avgörande i en stenhård kamp mellan olika förslag var en förstklassig presentation".

Bästa uppfinning årskurs 7-9, Klass 7B, Samskolan med bidraget: "Easy change".

Juryns motivering: "Innovationen som vi nominerat till årets pris utnyttjar digital teknik för att förändra mänskligt beteende. Vi tycker eleverna har fångat kärnan i hållbar utveckling: Vi ALLA måste genom att utveckla existerande digital teknologi på ett listigt sätt tror vi att Easy Change kommer förändra Nacka och världen."

Publiken Favorit blev Ektorps skola, klass 5E med bidraget: "UVSPR"
Uppfinningen fick flest röster av publiken.

Håkan Lans hederspris vanns av klass 9 NA, Eklidens skola med bidraget: "AUWFS". I detta hedersomnämnande ingår ett besök på Nacka vatten och avfall.

Sidan uppdaterades: