Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka ska bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

Det budskapet levererade stadsdirektör Victor Kilén när han stod på scenen under Business Arena-mässan 21–22 september i Stockholm.

Nacka har tagit ett tydligt steg mot att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare genom rekryteringen av Linus Holmgren, Nackas employer branding-chef, en befattning som ännu är unik bland Sveriges kommuner. Målet är att Nacka ska bli studenternas förstahandsval och vara bland de fem mest attraktiva offentliga arbetsgivarna inom de närmaste åren. Det är ett viktigt mål inte minst då vi kommer att behöva rekrytera inom stadsbyggnadssektorn på grund av Nackas mycket omfattande byggplaner när Nacka bygger stad.

Målet ska nås med hjälp av en rad olika insatser

Exempel på insatser:

  1. Fokusera på en god arbetsmiljö och behålla våra nuvarande medarbetare länge! Nacka ska ha en så bra arbetsmiljö så att medarbetarna vill stanna kvar. Här ska vi lyfta fram våra medarbetare som positiva ambassadörer.
  2. Vi ska vara ute i ett tidigt skede och möta studenterna genom hela deras utbildning, så att Nacka blir ett självklart val när de väl är redo att kliva ut på arbetsmarknaden.
  3. Vi ska jobba aktivt med trygghet, tillit och stabilitet - undersökningar bland unga visar att trygghet och stabilitet ligger i topp när det gäller viktiga parametrar hos en framtida arbetsgivare.
  4. Slå hål på gamla myter om att ett jobb på kommunen skulle vara grått och stelt. Det är tvärt om - medarbetarna i Nacka har stark innovationskraft och vilja till utveckling!

Sidan uppdaterades: