Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Företagare ger Nacka högsta servicebetygen

Nacka kommun får även i år högt betyg för sin service till företag. Det visar den nationella kvalitetsmätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Nacka utmärker sig som en av två kommuner i Sverige som får högt betyg på samtliga mätområden inom myndighetsutövning. Dessutom få Nacka återigen bäst NKI-resultat i landet för kommuner som har fler än 100 000 invånare.

Nacka ska vara bäst på att vara kommun

Det samlade resultatet på indexvärde 79 innebär att Nacka bibehåller de senaste årens höga betyg från företagen. De områden där Nackas företag ger kommunen bäst betyg är serveringstillstånd samt upphandling.

- Nacka har som ambition att vara bäst på att vara kommun, därför är det glädjande att se att företagarna återigen ger oss höga betyg för vår myndighetsservice. Nackas kundval och inköp för att göra bra affärer ligger i kommunens DNA, där det viktigaste är ett nära samarbete med företagen, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande.

- Mätningen är ett av flera kvitton på att Nacka har ett företagsklimat i toppklass. Särskilt positivt är vårt höga betyg inom upphandling, vilket visar på vår goda dialog med näringslivet. Nacka kommun ska möjliggöra företagens framgång, vara professionell och lyhörd, säger Victor Kilén, stadsdirektör.

Myndighetsområden som mäts

De områden som mäts inom myndighetsservice är följande (föregående års värde inom parentes): Brandskydd 81 (75), bygglov 75 (81), markupplåtelse 70 (ej mätt 2021), miljö- och hälsoskydd 81 (79), livsmedelskontroll 82 (83), serveringstillstånd 96 (93). Total ranking 79 (83). Nacka lyckas nå högt betyg även inom Nöjd-Upphandlings-Index, NUI 71 (63).

- Detta är ett bra resultat för Nacka, där vi överträffar målet med samarbetet med Stockholm Business Alliance som ligger på NKI 75. Jag är nöjd med att Nackas företag får en god och jämn service i myndighetsutövningen, säger Mathias Forsberg, näringslivsdirektör.

Om mätningen

Mätningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. I en enkät får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen av myndighetsärendet eller upphandlingen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mätningen av Nöjd-Kund-Index genomförs av Stockholm Business Alliance i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner. Resultaten avser 2022. Här finns hela undersökningen.

Sidan uppdaterades: