Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillstånd för att använda offentlig plats

Du som vill utnyttja offentlig plats behöver söka tillstånd. Det är polisen som handlägger och beslutar om ansökningar om tillstånd. Nacka kommun är en av flera remissinstanser.
 1. Ny snabbare rutin: Gör din ansökan hos kommunen i stället för hos polisen

  Snabbare handläggning med ansökan till kommunen först: För att korta den totala handläggningstiden för ditt ärende tar Nacka kommun emot din ansökan och påbörjar handläggningen samtidigt som vi skickar ansökan vidare till polisen. På så sätt hinner vi förbereda vårt remissvar snabbare så att du ska kunna få ditt tillstånd i tid.

  Vårt ansökningsformulär innehåller samma frågor som polisens formulär och du ska alltså inte skicka in en separat ansökan till polisen.

  Du betalar både för ansökan och för användning av marken

  Polisen tar ut en administrationsavgift på 870 kr per ansökan och deras handläggning startar först när avgiften är betald.

  Kommunen tar ut en avgift för att använda allmän mark. Här kan du se vad det kostar: Taxa för att använda offentlig mark.

  Du behöver bara betala kommunens avgift om polisen godkänner din ansökan.

  Avgiftsbefriade aktiviteter

  Om du vill använda marken för tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär behöver du inte betala någon avgift till kommunen. Inte heller för återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ uttas någon avgift.

  Tänk på att ansöka i god tid, gärna minst två månader i förväg.

  Klicka här för att göra din ansökan Ifylld ansökan skickas automatiskt till polisen

  Om du behöver komplettera ansökan gör du det genom att svara på polisens bekräftelsemeddelande.

 2. Dessa verksamheter behöver du alltid söka tillstånd för:

  • Ställa ut en container, en mobilkran och/eller en byggnadsställning i samband med exempelvis ett bygge. Detta gäller även om du bygger om hemma och vill använda mark utanför din egen tomt för uppställning av maskiner eller material.
  • Uteservering i samband med din restaurang eller vid ett evenemang
  • Julgransförsäljning, torghandel eller loppmarknader
  • Festival, idrottstävling, julmarknad eller annat evenemang som riktar sig till allmänhet.
  • Filminspelning

  Om du är osäker på om din tänkta verksamhet kräver tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

 3. Annat att tänka på innan du söker

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Ska du uppföra en permanent byggnad?

  Information om vilka ytterligare tillstånd du kan behöva finns här.


  Behöver du ha fordon på platsen eller leda om trafiken?

  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon, leda om trafik eller till och med stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen.

  Här kan du ansöka om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan.

  Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

  Källsortering av avfall

  Tänk på att du som anordnare behöver källsortera de sopor som arrangemanget eller ditt företag producerar. Du kan lämna in det sorterade avfallet till någon av Förpackningsinsamlingens containrar alternativt till en Kretsloppscentral.

Sidan uppdaterades: