Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Begär registerutdrag

I den här e-tjänsten kan du begära ett registerutdrag som visar hur dina personuppgifter behandlas i Nacka kommun. Namn, adress och personnummer hämtas i e-tjänsten från folkbokföringsregistret. Vi ber dig även att uppge e-post. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och de sparas i 12 månader efter att ärendet har avslutats.
Begäran av registerutdrag Gå till e-tjänsten


Vad innehåller ett registerutdrag?

Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Om du vill begära ut dokument ur din personakt/journal, exempelvis om du har eller har du haft insatser hos socialtjänsten, så gör du inte en begäran om registerutdrag utan en begäran om utlämning av allmän handling. De första sidorna är gratis, men från och med sida 10 tar vi ut en avgift. Se avgifter för kopior av allmänna handlingar här. (PDF-dokument, 133 kB)

Klicka här om du vill begära en allmän handling

Gör så här för att begära ett registerutdrag:

Begär registerutdrag för dig själv

Använd e-tjänsten ovan eller ladda ner denna blankett (PDF-dokument, 75 kB), fyll i och lämna in i Nacka Stadshus reception vardagar mellan kl 13-15. Önskar du att boka en annan tid under dagen är du välkommen att kontakta Registratur på 08-718 94 22 eller mejla på registrator@nacka.se Observera! Du måste kunna legitimera dig. Du kan även hämta blanketten i receptionen.

Begär registerutdrag för någon annan

Du måste ha tillåtelse att begära ett registerutdrag för någon annan, till exempel som vårdnadshavare eller genom fullmakt.

Ladda ner denna blankett, (PDF-dokument, 75 kB) (eller hämta den i Nacka stadshus reception) fyll i och lämna in i Nacka Stadshus reception vardagar mellan kl 13-15. Önskar du att boka en annan tid under dagen är du välkommen att kontakta Registratur på 08-718 94 22 eller mejla på registrator@nacka.se. Observera! Du måste kunna legitimera dig.

Vad händer sedan?

När du skickat in din begäran via e-tjänsten behandlas ditt ärende och du kan följa ärendets status i tjänsten.

Har du lämnat in en blankett diarieförs ärendet och hanteras på samma sätt som vid begäran i e-tjänsten.

Sidan uppdaterades: